Nyhetsarkiv för GR Välfärd

Nedan visas nyheter för innevarande månad. I menyn till höger finns arkivet med tidigare nyheter sorterade efter år och månader.

 • 2016-03-30

  Nytt nummer av FoU i Västs tidskrift FOURUM


  Läs om hälsofrämjande och förebyggande arbete för äldre, hur GR arbetar med mottagande och integration, inskolnings- och introduktionsprogram för socialsekreterare och ny forskning om populärt föräldrautbildningsprogram med mera.
  Läs mer
 • 2016-03-23

  * Förbättringsverkstad * Vi söker folk! * Strokevård * Riktlinjer missbruk & beroende * Vårens kurser *


  Läs mer i det senaste nyhetsbrevet från FoU i Väst/GR!
  Läs mer
 • 2016-03-22

  Sökes: Utvecklingsledare med fokus på barn och unga


  Vi söker dig som vill utveckla det regionala samarbetet för att stärka kompetensen inom den sociala barn- och ungdomsvården.
  Läs mer
 • 2016-03-21

  "Stöd till föräldrar på deras villkor"


  Vissa barn behöver lära sig andra saker än de som barnavårdscentralerna lär ut. Detta konstateras i en artikel i senaste numret av Forskning om funktionshinder pågår, som handlar om föräldrautbildningsprogrammet Parenting Young Children.
  Läs mer
 • 2016-03-21

  Mötesplats IFO 2016


  Medarbetare? Chef? Dela med dig av dina erfarenheter! Den 29 november 2016 arrangeras Mötesplats IFO för fjortonde året. 
  Läs mer
 • 2016-03-18

  Utbildning om Hitta rätt – ett material för ensamkommande ungdomar


  Visste du att det finns ett material för dig som är boendepersonal eller socialsekreterare och jobbar med ensamkommande ungdomar? Det heter Hitta rätt, och den 8-9 juni kan du lära dig mer om Hitta rätt på en tvådagars workshop.
  Läs mer
 • 2016-03-17

  GR söker projektledare inom integration och arbetsmarknad


  Utifrån ett ökat antal nyanlända som kommer att bosätta sig i GR-kommunerna finns en stor efterfrågan från kommunerna kring samarbete och samordning av arbetet för att inkludera nya invånare på arbetsmarknaden och i samhället.
  Läs mer
 • 2016-03-11

  IPS – Individual Placement and Support


  En tvådagarsutbildning för dig som möter personer med psykisk ohälsa som behöver extra stöd för att få ett arbete.
  Läs mer
 • 2016-03-11

  Ta examen i evidensbasering!


  En utbildning vid Göteborgs universitet för dig som vill arbeta med förändringsarbete och ökad kunskapsanvändning. Programmet ges nu för fjärde gången.
  Läs mer
 • 2016-03-10

  Forskning och verksamhet för bättre strokevård


  Välkommen till ett nytt inspirationsseminarium för gränsöverskridande strokeforskning mellan kommuner, primärvård och slutenvård! Seminariet är avgiftsfritt.
  Läs mer
 • 2016-03-09

  ASI – en systematisk intervjumetod för klienter med missbruksproblem


  Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund erbjuder grundutbildning i ASI.
  Läs mer
 • 2016-03-02

  Supported Employment – en metod för att stötta personer att komma ut på arbetsmarknaden


  Välkommen på grundutbildning den 5–8 april!
  Läs mer

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund