Nyhetsarkiv för GR Välfärd

Nedan visas nyheter för innevarande månad. I menyn till höger finns arkivet med tidigare nyheter sorterade efter år och månader.

 • 2016-09-30

  Deltagare sökes till referensgrupp om Mobil närvård


  Vi söker nu personer som på olika sätt jobbar med Mobil närvård och är intresserade av att delta i en referensgrupp kring utvecklingen av ett uppföljningsverktyg.
  Läs mer
 • 2016-09-30

  Hållbara seniorbostäder – Ungas livssituation – Ekonomiskt bistånd – Mobil närvård – Ensamkommande barn


  Det är något av allt du kan läsa om i höstens nyhetsbrev från FoU i Väst/GR.
  Läs mer
 • 2016-09-29

  Hälso- och sociala effekter av cannabis


  Välkommen till en kostnadsfri halvdagskonferens i Göteborg den 1 november! Medverkar gör Maria Renström, Håkan Leifman, Anette Skårner, Björn Andersson och Marie Larsson.
  Läs mer
 • 2016-09-29

  Dags att följa upp ungas livssituation med hjälp av Lupp-undersökningen


  Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) tar ett brett grepp om ungas vanor och attityder när det gäller skola, fritid, inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid. GR-kommunerna har nu möjlighet att genomföra Lupp i samverkan och med stöd av FoU i Väst/GR.
  Läs mer
 • 2016-09-27

  Nya GRannars uppstartskonferens


  Den 15 september 2016 samlades ett hundratal personer i Folkets hus i Göteborg för att delta i Nya GRannars uppstartskonferens. 
  Läs mer
 • 2016-09-27

  Det gemensamma arbetet kring ensamkommande barn


  GR:s kommungemensamma plattform för arbetet kring ensamkommande barn har nu funnits i ett år.
  Läs mer
 • 2016-09-22

  Forskning om ekonomiskt bistånd


  Ekonomiskt bistånd uppfattas som en av grundpelarna i den svenska välfärden och i behov av en kraftsamling för att stärka förutsättningarna att i framtiden kunna utföra uppdraget med god kvalitet.
  Läs mer
 • 2016-09-22

  Rätt stöd i rätt tid


  Ta del av en kartläggning av GR-kommunernas hälsofrämjande och förebyggande arbete för äldre och orsakerna till varför äldre söker bistånd från äldreomsorgen första gången.
  Läs mer
 • 2016-09-21

  Utvecklingen av AllAgeHub fortsätter


  Verksamheten ska främja tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster och om medel beviljas startar innovations- och utvecklingscentret i januari 2017. 
  Läs mer
 • 2016-09-20

  FoU i Väst/GR utvecklar patientfokuserat uppföljningsverktyg för mobil närvård


  Syftet är att stödja lärande i hemsjukvårdsteam och utvärdera samverkansmodellen Mobil närvård, som bygger på att kommunen står för basverksamheten och arbetar tätt tillsammans med specialistteam och hemsjukvårdsläkare.
  Läs mer
 • 2016-09-19

  Hur kan vi utforma morgondagens omsorg och skapa samordning i ett fragmenterat vård- och omsorgssystem?


  GR och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys arrangerade den 16 september ett dialogseminarium på detta tema.
  Läs mer
 • 2016-09-19

  GR söker en Kurs- och utbildningsadministratör


  GR erbjuder kompetens- och verksamhetsutveckling för personal i kommunal verksamhet samt hälso- och sjukvård. GR arrangerar kurser, utbildningar och konferenser i samarbete med de 13 medlemskommunerna. GRs kurs- och konferensverksamhet söker nu ytterligare en utbildningsadministratör.
  Läs mer
 • 2016-09-16

  Kommande kurser och konferenser


  Projektledarutbildning – att styra och leda projekt i offentlig verksamhet, samtal med svåra besked, utbildning i Motivational Enhancement Therapy (MET) samt autism och psykisk ohälsa hos vuxna är några av kommande kurser och konferenser på GR. Läs mer i vårt nyhetsbrev.
  Läs mer
 • 2016-09-16

  Ungas och utlandsföddas attityder till vård‐ och omsorgsarbete


  Av vilka orsaker väljer man att gå en vård‐ och omsorgsutbildning? Hur ser man på ett framtida arbete inom vård‐ och omsorgssektorn? Hur står sig vård- och omsorgsarbete i förhållande till drömjobbet?
  Läs mer
 • 2016-09-16

  Psykisk hälsa Västra Götaland


  I veckan startade arbetet med analys och handlingsplan för satsningen Psykisk hälsa på länsnivå. Även i GR-området drar aktiviteter nu igång.
  Läs mer
 • 2016-09-14

  Dokumentation från Rehabilitering med teknikens utmaningar och möjligheter


  Rehabilitering är på väg mot nya områden, det traditionella inom arbetsterapi och fysioterapi utmanas av teknikens möjligheter. Den 8 september arrangerade GR en utbildningsdag kring rehabilitering med teknikens utmaningar och möjligheter.
  Läs mer
 • 2016-09-14

  Att möta och förstå kriminella gäng i ett föränderligt samhälle


  I somras träffades ett 40-tal internationella forskare och nyckelpersoner från polisen och Göteborgs Stad för en tre dagar lång workshop om gängkriminalitet. Nu kan du ladda ner en svenskspråkig dokumentation av workshopen.
  Läs mer
 • 2016-09-13

  Sekundärtraumatisering – när samtalet går under huden


  Hur påverkas man när man i sitt yrke ofta möter traumatiserade och utsatta människor? Välkommen till en halvdagskonferens den 11 november!
  Läs mer
 • 2016-09-12

  Hälsa på lika villkor – det finns fortfarande platser kvar!


  Föreningen för funktionshinderforskning i Väst (HafV) inbjuder alla intresserade till den 9:e Västsvenska forskningskonferensen om personer med funktionsnedsättningar.
  Läs mer
 • 2016-09-12

  SKL håller utbildningar om Hitta rätt


  Hitta rätt är ett pedagogiskt material för ensamkommande ungdomar som handlar om praktiskt vardagsliv, samhälls­orientering och personlig utveckling men också ett verktyg för boendepersonal och socialsekreterare som jobbar med ungdomarna för att säkra kvaliteten på arbetet.
  Läs mer
 • 2016-09-07

  Fördjupningsutbildning i föräldrautbildningsprogrammet PYC


  Nu erbjuds en fördjupningsutbildning i föräldrautbildningsprogrammet PYC, för dig som har gått grundutbildningen och vill fördjupa dina kunskaper i att använda PYC som föräldrautbildningsprogram.
  Läs mer
 • 2016-09-06

  Kompetens och stabilitet – barn och unga


  Välkommen till en konferensdag med fokus på den sociala barn- och ungdomsvården! Du får lyssna till Cecilia Grefve, nationell samordnare, Kjerstin Bergman, SKL samt lokala exempel på utvecklingsarbete.
  Läs mer
 • 2016-09-05

  Women and alcohol in Gothenburg


  Varmt välkommen till en dag med fokus på orsaker och kopplingar till riskbruk och missbruk av alkohol men också vad bruket av alkohol får för konsekvenser senare i livet.
  Läs mer
 • 2016-09-02

  Så nära får ingen gå?


  Idag la FoU i Väst/GR:s Julia Bahner fram sin avhandling om sexualitet, funktionshinder och personlig assistans. 
  Läs mer

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund