Nyhetsarkiv för GR Välfärd

Nedan visas nyheter för innevarande månad. I menyn till höger finns arkivet med tidigare nyheter sorterade efter år och månader.

 • 2016-11-30

  Möter du föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar i ditt jobb?


  I så fall kanske föräldrautbildningsprogrammet Parenting Young Children (PYC) är något för dig! Nästa år finns det möjlighet att gå grundutbildningen i Göteborg. Sista anmälningsdag är den 8 december.
  Läs mer
 • 2016-11-29

  Satsning på verklighetslabb för utveckling av välfärdsteknik


  GR och Johanneberg Science Park  får medel från Vinnova för att undersöka förutsättningarna för att inrätta ett verklighetslabb inom ramen för forsknings-, innovations- och utvecklingscentret AllAgeHub.
  Läs mer
 • 2016-11-28

  Women and Alcohol in Gothenburg (WAG)


  En skrift om kvinnors alkoholvanor under de senaste trettio åren.
  Läs mer
 • 2016-11-25

  Hur skapar vi ett inkluderande samhälle?


  Den 23 november anordnades ett seminarium inom European Week of Regions and Cities 2016 (Open Days) med fokus på Urban Poverty.
  Läs mer
 • 2016-11-24

  Nytt nummer av FoU i Västs tidskrift FOURUM


  Läs om psykisk ohälsa – en global utmaning, välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer, från integrering till rekrytering och vad ungdomar tycker och tänker bland annat.
  Läs mer
 • 2016-11-24

  Att stärka sinnet när minnet sviker


  Hur kan man stimulera ätandet genom måltidsmiljön? Finns det botande läkemedel för Alzheimers sjukdom? Vad har musik inom demensvården att göra? Den 11 november arrangerade GR tillsammans med Västra Götalandsregionen den årliga demenskonferensen.
  Läs mer
 • 2016-11-23

  Validering Väst söker driven medarbetare


  Validering Väst (www.valideringvast.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett samarbete där Västra Götalandsregionen tillsammans med de fyra kommunalförbunden (GR, Fyrbodal, Skaraborg och Boråsregionen) inom Västra Götaland skapar en stödstruktur för validering av reell kompetens.
  Läs mer
 • 2016-11-18

  Lågaffektivt bemötande vid missbruk/beroende


  Seminariet Komplexitet och framgångsfaktorer – hur gör vi när det missbrukas i våra boenden? arrangerades nyligen av Psykiatrisamordningen i Göteborgs Stad.
  Läs mer
 • 2016-11-18

  Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen


  Regeringens utredare deltog i ett dialogseminarium på GR tillsammans med ett 50-tal chefer, politiker med flera.
  Läs mer
 • 2016-11-10

  Vinnovamedel till forsknings-, innovations- och utvecklingscentret AllAgeHub


  Vinnova har beviljat projektmedel på fyra miljoner kronor fördelat på tre år till AllAgeHub. Centrets syfte är att främja tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknik som underlättar för människor att vara delaktiga i samhället och leva självständiga och trygga liv – oavsett ålder och funktionsvariation.
  Läs mer
 • 2016-11-08

  Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende


  Vad säger de nya riktlinjerna? Om detta handlade vår heldagskonferens den 11 oktober. Nu kan du ta del av filmade föreläsningar och skriftlig dokumentation från dagen.
  Läs mer
 • 2016-11-04

  Kompetensmatchningsmodellen
  – från integrering till rekrytering


  GR har testat en kompetensmatchningsmodell med syfte att matcha kommunernas rekryteringsbehov med kompetens hos nyanlända och asylsökande i ett pilotprojekt för VA-ingenjörer. FoU i Väst/GR har utvärderat projektet och kan konstatera att det blev väldigt framgångsrikt. Nu planeras för nästa projektomgång.
  Läs mer

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund