Nyhetsarkiv för GR Välfärd

Nedan visas nyheter för innevarande månad. I menyn till höger finns arkivet med tidigare nyheter sorterade efter år och månader.

 • 2017-05-23

  Rollspel och checklistor ...


  ... är ett par av de centrala inslagen i föräldrastödsprogrammet Parenting Young Children (PYC). Idag träffas personer från hela landet i Göteborg för att lära sig mer om programmet.
  Läs mer
 • 2017-05-19

  GR söker processledare för AllAgeHubs innovationsarbete


  AllAgeHub är ett nystartat forsknings-, utvecklings- och innovationscenter som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett ålder och funktionsvariation kan leva självständiga och trygga liv.
  Läs mer
 • 2017-05-18

  Engagerade deltagare på premiären av AllAgeHubs öppet hus


  Under 2017 hålls ett antal öppet hus för den som vill veta mer om AllAgeHub som helhet samt ta del av välfärdsteknik och tillgängliga boende miljöer i den interaktiva miljön på Chalmers Teknikpark i Göteborg.
  Läs mer
 • 2017-05-17

  Välbesökt förmiddag med fokus på lagförslaget om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård


  Ny lagstiftning ersätter betalningsansvarslagen den 1 januari 2018. Ett arbete pågår i länet för att ta fram en regional överenskommelse och den 16 maj hölls en halvdag med fokus på den nya lagen ur ett nationellt och regionalt perspektiv.
  Läs mer
 • 2017-05-16

  Förstärkt satsning på feriejobb


  Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att fördela 105 miljoner kronor till kommunerna för att förstärka satsningar på sommarjobb/feriejobb.
  Läs mer
 • 2017-05-10

  Psykisk (o)hälsa i Askim-Frölunda-Högsbo och Majorna-Linné i Göteborgs Stad


  En problemanalys och förslag på åtgärder
  Läs mer
 • 2017-05-09

  På flykt – en workshop som känns i magen


  Hur skulle det vara att tvingas fly från Sverige mot en okänd framtid? Att ställas inför olika val – val som kan få kännbara konsekvenser? Detta fick deltagare i workshopen På flykt känna på igår på Burgårdens konferenscenter.
  Läs mer
 • 2017-05-05

  Den nationella samordnaren inom den sociala barn- och ungdomsvården kommer till Göteborg


  Cecilia Grefve avslutar sitt samordnaruppdrag i december 2017. Den 4 september arrangeras en spridningskonferens för att beskriva, lyfta och lära om arbetet med att förbättra och driva på utvecklingen för en social barn- och ungdomsvård av god kvalitet.
  Läs mer
 • 2017-05-05

  Välkommen till Socialchefsdagarna 2017!


  Välfärd först! TÅLAMOD, TAKTIK, TILLSAMMANS. Det är temat på Socialchefsdagarna som äger rum i Östersund den 27–29 september. Anmälan är nu öppen.
  Läs mer
 • 2017-05-03

  AllAgeHub håller öppet hus den 11 maj samt 15 juni


  Besök AllAgeHubs interaktiva miljö på Chalmers Teknikpark i Göteborg. Under 2017 hålls ett antal öppet hus för den som vill veta mer om AllAgeHub som helhet samt ta del av välfärdsteknik och tillgängliga boende miljöer i visningsmiljö.
  Läs mer
 • 2017-05-03

  Validering Kock Västra Götaland – från pilotprojekt till välfungerande kompetensförsörjning


  Kock är ett bristyrke i Sverige vilket påverkar kompetensförsörjningen för den offentliga måltidsverksamheten. Genom projektet ”Validering Kock Västra Götaland” valideras kompetensen hos måltidsverksamhetens befintliga personal.
  Läs mer

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund