Nyhetsarkiv för GR Välfärd

Nedan visas nyheter för innevarande månad. I menyn till höger finns arkivet med tidigare nyheter sorterade efter år och månader.

 • 2017-09-29

  Tolv GR-kommuner kan nu boka besök i AllAgeHubs interaktiva miljö via nya webbplatsen


  Läs senaste nytt från AllAgeHub. Webbplatsen allagehub.se har fått ny design och en hel del nya funktioner. Bland annat finns nu en bokningsfunktion för kommuner där besök i den interaktiva miljön enkelt kan bokas. 
  Läs mer
 • 2017-09-29

  Samtalscirklar om livsfrågor på ett äldreboende


  Hur kan existentiella frågor få större plats inom äldreomsorgen?
  Läs mer
 • 2017-09-28

  Att göra barnets röst hörd i socialtjänsten


  Västernorrlandsmodellen går ut på att fråga barn om deras synpunkter på socialtjänsten. Nu kommer modellen till Göteborgsregionen.
  Läs mer
 • 2017-09-28

  Ungdomsundersökningen Lupp genomförs i höst


  Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) ska genomföras i nio av Göteborgsregionens kommuner. FoU i Väst/GR bidrar med samordning, analys och rapportskrivning.
  Läs mer
 • 2017-09-27

  Solrosen – stöd när en familjemedlem är frihetsberövad


  FoU i Väst/GR har fått i uppdrag att utvärdera Solrosen.
  Läs mer
 • 2017-09-25

  Förbättringsverkstad – från idé till praktik


  FoU i Väst/GR bjuder in till en utbildning för dig som ansvarar för och/eller driver förbättringsarbete i en människovårdande organisation.
  Läs mer
 • 2017-09-19

  Vad vet vi om nyanlända barn som är aktuella inom den sociala barn- och ungdomsvården?


  FoU i Väst/GR ska genomföra en studie för att öka kunskapen om nyanlända barn som riskerar att fara illa.
  Läs mer
 • 2017-09-19

  Utmaningsdriven innovation inom AllAgeHub startar med workshoppar i höst


  Läs senaste nytt från AllAgeHub. Tillsammans med pensionärs- och funktionshinderorganisationer samt de tolv medverkande GR-kommunerna kommer vi i höst identifiera de utmaningar inom välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer som de och slutanvändarna står inför.
  Läs mer
 • 2017-09-13

  Heldagskonferens 2018 kring de nya nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom anmälan öppen nu


  Under hösten 2017 kommer de reviderade Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom som Socialstyrelsen tagit fram samt en utvärdering av de nuvarande riktlinjerna.
  Läs mer
 • 2017-09-11

  Nya arbetslöshetssiffror publiceras idag


  Här hittar du färsk statistik för de 13 GR-kommunerna.
  Läs mer
 • 2017-09-05

  Den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården genomförde sin slutkonferens i Göteborg


  Många nationella, regionala och lokala exempel på förbättringar presenterades.
  Läs mer
 • 2017-09-01

  Forskning pågår: Välkommen till en konferens om funktionshinder och åldrande


  Forskargruppen NORM vid Göteborgs universitet och FoU i Väst/GR bjuder in till en kostnadsfri konferens den 17 november.
  Läs mer

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund