Allt mellan lust och ångest – ungdomsmottagningen som en lättillgänglig arena för unga med psykiska besvär och ohälsa

Ta chansen att under en dag få lära dig mer om hur ungdomsmottagningarna möter unga med psykisk ohälsa! Välj om du vill gå den 1 april i Göteborg eller den 2 april i Vänersborg!

Vid konferensen presenteras ungdomsmottagningarnas verksamhet och utvecklingsarbete, och du får ta del av aktuell information ur ett nationellt perspektiv.

Dessutom redovisas en kartläggning av länets 54 ungdomsmottagningar och en utvärdering av en statlig satsning på psykisk hälsa som Göteborgsregionen – FoU i Väst har genomfört på uppdrag av Vårdsamverkan i Västra Götaland.

Konferensen utgör även avstamp för en fördjupad dialog om ungdomsmottagningsverksamheterna.


Målgrupp

Konferenserna riktar sig till politiker, chefer och nyckelpersoner från både länets kommuner och Västra Götalandsregionen med intresse för ungdomars psykiska hälsa.


Tid & plats

Måndagen den 1 april i Göteborg alternativt tisdagen den 2 april i Vänersborg.


Inbjudan & anmälan

Program

08.30 Registrering med kaffe och smörgås

09.00 Välkommen!
Ulrika Söderlund, regionutvecklare, Västra Götalandsregionen är dagens moderator

09.15 Inriktningsdokument ungdomsmottagningarna
Pia Gustavsson, Närhälsans ungdomsmottagningar i norra och östra Västra Götaland, Ingela Wessbo, områdeschef/verksamhetschef Närhälsans ungdomsmottagningar i västra och södra Västra Götaland och Alessandro Rezaei, områdeschef, Göteborgs stad, Hisingsgemensamma resurser

09.40 Kartläggning av länets ungdomsmottagningar
Cornelia Björk, analytiker, Göteborgsregionen – FoU i Väst

10.00 Området psykisk hälsa utifrån ett nationellt perspektiv
Under perioden 2016-2018 har det funnits riktade statsbidrag till ungdomsmottagningarna inom ramen för Överenskommelse psykisk hälsa. Föreläsningen kommer att belysa tidigare satsningar, aktuellt läge och de utmaningar som finns. Zophia Mellgren, projektledare, Sveriges Kommuner och Landsting

10.30 Paus med kaffe och frukt

10.55 Psykisk hälsa på ungdomsmottagningarna
Timmy Leijen och Eva Holmberg, Föreningen Sveriges Ungdomsmottagningar

11.55 Avrundning av förmiddagen

12.00 Lunch

13.00 Våra politiker ger ett regionalt perspektiv
I Göteborg 1 april medverkar Cecilia Andersson, ordförande för Södra hälso- och sjukvårdsnämnden samt Nina Miskovsky, kommunalråd, Göteborgs Stad. I Vänersborg 2 april medverkar Nicklas Attefjord, ordförande för Västra hälso- och sjukvårdsnämnden samt Ewa Arvidsson, ordförande för Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden, Åmåls kommun.

13.15 Hur de riktade statsbidragen använts i Västra Götalands län
Cornelia Björk

13.30 Goda exempel från ungdomsmottagningarna i Västra Götaland

14.30 Paus med fika

14.55 Utvärdering av riktade statsbidrag till Västra Götalands län 2016–2017
Cornelia Björk

15.10 Det fortsatta arbetet – avstamp för fördjupad dialog
Ulrika Söderlund tillsammans med inbjudna politiker

15.30 Tack för idag!


Kontaktperson på GR: Kristina Elofsson

Senast uppdaterad: 2019-02-21 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund