Analysmodell för prioritering av målgrupper och insatser

FoU i Väst/GR har i dialog med Samordningsförbundet Älv & Kust (Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö) arbetat fram en analysmodell som gör det möjligt att bättre ta tillvara på tillgänglig statistik. Det handlar om att sålla fram den statistik som är mest relevant och sammanställa den på ett överskådligt och begripligt sätt, för att tydligare kunna rikta samordningsförbundets insatser.

- Samordningsförbundet har tillgång till en stor mängd data, men tidigare så gjordes inga systematiska sammanställningar eller analyser. Tack vare FoU i Väst/GR har vi nu fått fram samlad relevant och aktuell statistik som kan omsättas i ett beslutsunderlag som årligen är användbart i Samordningsförbundets prioriteringar av målgrupper och insatser. Även Försäkringskassan medverkar aktivt i detta arbete, säger Per Liljebäck, förbundschef, Samordningsförbundet Älv & Kust.

Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva. Målgruppen är människor som är arbetslösa eller sjukskrivna och har en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem – problem som ofta innebär att de har behov av stöd från flera myndigheter.

I Samordningsförbundet samverkar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen och primärvården. Representanter från samtliga myndigheter har varit delaktiga i dialogen kring analysmodellen. Myndigheterna har även bistått med att tillgängliggöra statistiskt underlag.

Hittills har två rapporter tagits fram. Avsikten är att göra detta årligen för att kunna följa utvecklingen över tid och se tendenser/förändringar.

Ladda ner


Kontaktperson på GR: Åsa Nilsson

 

Senast uppdaterad: 2018-04-11 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund