Anvisning av nyanlända till kommunerna i länet

Länsstyrelsen har nu tagit fram ett utkast till kommuntal för 2019.

Länsstyrelsen har i uppdrag att fatta beslut om fördelning av antalet nyan-lända som behöver anvisas till länets kommuner under ett kalenderår, så kallade kommuntal, enligt förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Grunden för Länsstyrelsens beslut om kommuntal är regeringens beslut om länstal och gällande kriterier enligt lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38). Migrationsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag till länstal men regeringen har ännu inte fattat beslut. Länstalen expedieras via förordning cirka två veckor efter regeringens beslut. Därefter kan Länsstyrelsen besluta om kommuntal.

Under förutsättning att regeringen beslutar enligt Migrationsverkets förslag kommer länstalet för Västra Götalands län att vara 1511 anvisningsbara platser.

Utifrån detta förslag till beslut har Länsstyrelsen tagit fram ett utkast till kommuntal för 2019PDF. Förslaget kan komma att revideras beroende på regeringens beslut.

Länsstyrelsen kommer under september att föra en dialog om förslaget till kommuntal med länets kommuner via kommunalförbundens styrelser och direktioner.

Fram till 12 oktober finns möjlighet för kommunledningar att lämna synpunkter på förslaget genom esh.vastragotaland@lansstyrelsen.se.


Ladda ner


Kontaktperson på GR: Ulrica Furby

Senast uppdaterad: 2018-10-04 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund