Är du politiker eller tjänsteperson med intresse för ungdomars psykiska hälsa?

Västra Götalands ungdomsmottagningar och ungdomars psykiska hälsa står i fokus på en konferens som arrangeras i början på april 2019. Obs – nya datum!

Under den här konferensen får du ta del av goda exempel på utvecklingsarbete bland ungdomsmottagningarna i länet samt aktuell information ur ett nationellt och regionalt perspektiv. Tillfälle ges också till dialog och erfarenhetsutbyte.

Dessutom presenteras en kartläggning av länets 54 ungdomsmottagningar och en utvärdering av en statlig satsning på psykisk hälsa som Göteborgsregionen FoU i Väst, har genomfört på uppdrag av Vårdsamverkan i Västra Götaland.


Målgrupp

Konferensen riktar sig till politiker, chefer och nyckelpersoner från både länets kommuner och
Västra Götalandsregionen med ett intresse för ungdomars psykiska hälsa.


Program

Slutgiltigt program med information om hur du anmäler dig kommer i februari.


Tid och plats

Konferensen kommer att ges vid två olika tillfällen, ett i Göteborg och ett i Vänersborg:
1 april 2019 kl. 09.00–15.30 i Göteborg
2 april 2019 kl. 09.00–15.30 i Vänersborg

Boka redan nu in den dag som passar dig bäst!

Arrangörer

Konferensen arrangeras av Västra Götalandsregionen, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Fyrbodal, Skaraborgs kommunalförbund samt Göteborgsregionen, FoU i Väst.


Ladda ner


Kontaktperson på GR: Kristina Elofsson

Senast uppdaterad: 2018-12-14 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund