ASI – en systematisk intervjumetod för klienter med missbruksproblem

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund erbjuder grundutbildning i ASI.

Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund erbjuder grundutbildning i ASI, ett standardiserat bedömningsinstrument inom missbruk/beroendevården på uppdrag av Socialstyrelsen/ SKL.

Under utbildningsdagarna får deltagarna lära sig ASI-intervjuns förhållningssätt, syftet med frågorna inom varje område samt hur dessa frågor bör ställas samt tillfälle att öva själva. Utbildningen varvas med teori och praktiska övningar.

Mellan utbildningens andra och tredje dag har deltagarna till uppgift att genomföra en övningsintervju som skickas till utbildaren för bedömning.

Efter genomförd och godkänd intervju erhåller deltagaren ett utbildningsbevis som ger behörighet att använda metoden. Utbildaren meddelar aktuell chef om godkänd behörighet.

Närvaro är obligatorisk alla utbildningsdagar.


Utbildare

Catherine Larsson, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och metodstödjare för ASI/DOK. Utbildaren har många års erfarenhet av arbete med beroendeklienter och ASI-intervjuer inom socialtjänsten. Av Socialstyrelsen och SKL godkänd utbildare.

Målgrupp

Berörd personal som arbetar i behandlings/utredningsverksamheter och missbruksvård inom socialtjänst, hälso- och sjukvård.


Vill du veta mer?

  1. InbjudanPDF

Senast uppdaterad: 2016-03-09 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund