Att förebygga tvång och begränsningsåtgärder för personer med nedsatt beslutsförmåga

Dokumentation från konferens i Göteborg den 26 maj.

Ta del av föreläsarnas presentationer

 1. Att förebygga tvång och begränsningsåtgärder genom detPDF
  systematiska kvalitetsarbetetPDF
  Anders Bergh
 2. Ja, det går att driva demensboende med öppna dörrar!PDF
  Kristina Nilsson Lindström
 3. "Nollvision" – För en demensvård utan tvång och begränsningarPDF
  Gunilla Nordberg och Ann-Christin Kärrman
 4. Mäta för att veta med Svenska DemensregistretPDF
  Emma Timerdal
 5. Slutrapport TrelleborgsprojektetPDF
  Emma Timerdal

 

Att förebygga tvång och begränsningsåtgärder genom det systematiska kvalitetsarbetet

Anders Bergh, Socialstyrelsen, inledde med en historisk tillbakablick hur man begränsat möjligheten att bestämma över sitt liv inom äldreomsorgen – från 50-talet till idag. Sverige har valt att inte ha någon tvångslagstiftning för personer med nedsatt beslutsförmåga utan istället ta fram metoder för att förebygga tvång och begränsningar och stötta personer med nedsatt förmåga att fatta beslut.

Anders hänvisade till Kunskapsguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där man samlat kunskap från Socialstyrelsen, IVO, Svenskt Demenscentrum och Myndigheten för delaktighet om hur vårdgivare inom olika verksamheter kan arbeta med att förebygga tvång och begränsningar. Där kan man få tips på hur vårdgivare kan stötta den enskilde eller avleda oönskat beteende bland annat. På Kunskapsguiden kommer man även att ta fram ett Powerpoint-material för enhetschefer för att öka kunskapen om förebyggande arbete bland personal. En kommande utmaning är att ta fram kommunikationsstöd inom äldreomsorgen för personer med nedsatt kommunikationsförmåga.

Kommunerna har fått ett ökat krav att genom systematiskt kvalitetsarbete följa upp när man tagit till tvång och begränsningsåtgärder med mera genom avvikelserapportering. Hur det ska gå till finns beskrivet i en skrift som Socialstyrelsen gav ut 2016, läs mer härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Anders Bergh, Socialstyrelsen.

Kristina Nilsson Lindström, f.d. enhetschef Malmgården Skara.

Ja, det går att driva demensboende med öppna dörrar

Kristina Nilsson Lindström är tidigare enhetschef på Malmgården i Skara, där man aldrig har begränsat för personer att kunna röra sig utanför äldreboendet. Kristina har målmedvetet arbetat med att stärka personalen i att tänka utifrån den äldres behov och anpassa sitt arbetssätt genom att minska rädslan för att något kan hända och istället arbeta förebyggande så att det inte händer.

I Skara arbetar man systematiskt för att personer ska kunna bo kvar hemma. Först genom att stötta anhöriga, sedan genom att erbjuda dagverksamhet 7 dagar i veckan och slutligen genom särskilt boende.


Svåra symptom och nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar

Gunilla Nordberg, bitr. chef och Ann-Christin Kärrman, ansvarig för vård och omsorg på Svensk Demenscentrum gick igenom hur många personer som har en demenssjukdom i nuläget och hur prognosen ser ut framåt.

Vilka tvångs- och skyddsåtgärder används idag?
Låst dörr, bälte, brickbord, sänggrind, larm, hålla fast, föra bort, fullfölja nödvändig omvårdnad och medicinering med hjälp av våld.

Nollvision – är det verkligen möjligt?

Nollvision är ett utbildningspaketet som ska ge vårdpersonal och anhöriga kunskap och verktyg för att kunna förebygga och hantera svåra situationer, sådana situationer då tvångs- och begränsningsåtgärder ofta uppfattas vara de enda möjliga lösningarna. Att tänka till och planera innan situationen uppstår är viktigt. Om man hittar olika lösningar tillsammans i team känner man sig säkrare.

Läs mer om utbildningspaketet Nollvision härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se en film om Nollvisionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SveDem (svenskt demensregister)

SveDem är ett nationellt kvalitetsregister för demenssjukdomar. Man grundregistreras vid diagnos och sedan är det årlig uppföljning till livets slut. SveDem följer personer med en demenssjukdom genom hela vårdkedjan och under olika huvudmän.


Emma Timerdal från SveDem och Gunilla Nordberg och Ann-Christin Kärrman från Svenskt Demenscentrum.

Dagen avslutades med gruppdiskussioner om hur vi kan arbeta med Nollvision i verksamheterna: vid handledningstillfällen till exempel och det är viktigt att alla är involverade – även anhöriga. Det diskuterades också hur man kan mäta och följa upp effekter av nollvisionsarbetet: man kan mäta i BPSD, titta på avvikelserapporterna vid olika tillfällen och jämföra och se om det blir skillnad.

 

Kontaktpersoner på GR: Karin Westberg och Linda Macke

Senast uppdaterad: 2017-07-10 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund