Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) utvärderas

ASIH-teamen i Göteborg är multiprofessionella och utför avancerad medicinsk vård i hemmet för patienter med en komplicerad sjukdomsbild. 

Göteborgs Stad och Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) startade år 2011 fyra ASIH-team.

Kommunens ansvar omfattar den hälso- och sjukvård som utförs av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Sahlgrenska Universitetssjukhuset ansvarar för kurator- och läkarresurser.

De båda huvudmännen önskar nu utvärdera hur arbetet har utvecklat sig och har därför gett FoU i Väst/GR och Kvalitetsstrategiska avdelningen vid SU (KSA) i uppdrag att genomföra en utvärdering av ASIH-teamen i Göteborg.

Det övergripande syftet är att undersöka hur samverkan i ASIH-teamen och med andra vårdgivare fungerar, om ASIH-teamens arbete och uppdrag utvecklats i enlighet med intentionerna vid start och avseende kriterierna för specialiserad palliativ vård.

Utvärderingen kommer att bestå utav flera delar: ASIH-teamens uppdrag, arbetsmetoder och processer, longitudinell kartläggning av patientgruppen, ekonomisk analys, evidens och kvalitet samt patienter och anhörigas upplevelser. Studien pågår till och med juni 2017.


Läs mer

  1. Avancerad sjukvård i hemmet (Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kontaktperson på GR: Sara Nordenhielm

Senast uppdaterad: 2018-06-11 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund