Barn med medfödda skador av alkohol

Välkommen till en heldagskonferens den 28 april som vänder sig till socialtjänst, skola och habilitering & hälsa!

Uppskattningsvis föds varje år cirka 1 000 barn med alkoholskador i Sverige, 100–200 av dem har fetalt alkoholsyndrom, FAS, det vill säga grava skador. Ett mörkertal visar att det finns många barn med fosterskador som inte upptäcks och därmed riskerar att inte få rätt stöd och insats.

Under konferensen presenterar forskare, yrkesverksamma och intresseförening aktuell forskning och pedagogiska strategier. Programmet syftar till att ge ökad kunskap kring konsekvenser av medfödda alkoholskador, behovet av rätt stöd och pedagogiska strategier som kan underlätta för skolan och andra verksamheter att möta, se och förstå dessa barn och deras familjer.


Varför är den här konferensen så viktig?

Lennart Rådenmark, länsstyrelsen och Yvonne Witzöe, FoU i Väst/GR berättar:

Datum: 28 april 2016 kl 09.30–15.30.

Målgrupp: Målgrupp för konferensen är skolledare/rektorer, personal i elevhälsan, förskolechefer, chefer och nyckelpersoner i socialtjänsten samt personal inom habilitering & hälsa.

Arrangörer: Socialstyrelsen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs universitet/CERA, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Nationellt kompetenscentrum anhöriga samt FAS-föreningen.


Senast uppdaterad: 2018-07-06 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund