Barn och elever i pedagogisk verksamhet med medfödda skador av alkohol

Den 28 april arrangeras en heldag om detta angelägna ämne – boka in datumet redan nu!

Målgrupp för konferensen är skolledare/rektorer, personal i elevhälsan, förskolechefer, chefer och nyckelpersoner i socialtjänsten i Västra Götalands kommuner samt personal inom Habilitering & Hälsa.

Uppskattningsvis föds varje år cirka 1 000 barn med alkoholskador (FASD) i Sverige, 100–200 av dem har fetalt alkoholsyndrom, FAS, det vill säga grava skador. Endast 30 blir upptäckta enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. Detta innebär att många barn som får fosterskador inte upptäcks och därför riskerar att inte få rätt stöd och insats.

Under konferensen deltar forskare, yrkesverksamma och intresseförening vilka presenterar aktuell forskning och pedagogiska strategier.

Programmet syftar till att öka kunskapen kring konsekvenser av medfödda alkoholskador och vilka pedagogiska strategier som behövs för att ge dessa barn och deras familjer rätt stöd i skolan och annan verksamhet. Bland andra presenterar Jenny Rangmar, doktorand vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, ett kunskapsunderlag för pedagoger om barn/elever med medfödda skador av alkohol.

Inbjudan kommer inom kort med ytterligare information.


Ett samarrangemang

Dagen arrangeras av Socialstyrelsen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs universitet/CERA, Specialpedagogiska skolmyndigheten och FAS-föreningen.


Information

Praktiska frågor, kontakta Petra Lavås
Programinnehåll, kontakta Yvonne Witzöe (fd Andersson)
Länsstyrelsen i Västra Götalands län: Lennart Rådenmark


Ladda ner & sprid gärna!

  1. Flyer om konferensen "Barn och elever i pedagogisk verksamhet med medfödda skador av alkohol"PDF

Senast uppdaterad: 2016-01-26 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund