Barn och elever med medfödda skador av alkohol i pedagogisk verksamhet

Välkommen till en heldagskonferens den 28 april som vänder sig till skolledare/rektorer, personal i elevhälsan, förskolechefer, chefer och nyckelpersoner i socialtjänsten samt personal inom habilitering & hälsa.

Uppskattningsvis föds varje år cirka 1000 barn med alkoholskador (FASD) i Sverige, 100–200 av dem har fetalt alkoholsyndrom, FAS, det vill säga grava skador. Ett mörkertal visar att det finns många barn med fosterskador som inte upptäcks och därmed riskerar att inte få rätt stöd och insats.


Aktuell forskning & pedagogiska strategier

Under konferensen deltar forskare, yrkesverksamma och intresseförening vilka presenterar aktuell forskning och pedagogiska strategier. Programmet syftar till att ge ökad kunskap kring konsekvenser av medfödda alkoholskador, behovet av rätt stöd och pedagogiska strategier som kan underlätta för skolan och andra verksamheter att möta, se och förstå dessa barn och deras familjer. Bland andra presenterar Jenny Rangmar, doktorand vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, ett kunskapsunderlag för pedagoger om barn/elever med medfödda skador av alkohol.


Arrangörer

Konferensen arrangeras av Socialstyrelsen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs universitet/CERA, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Nationellt kompetenscentrum anhöriga samt FAS-föreningen.


Vill du veta mer?

  1. Inbjudan & anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2018-11-23 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund