Barns livsvillkor – forskning om likvärdiga förutsättningar för barn och familjer

Se 11 korta föreläsningar som på olika sätt handlar om barns livsvillkor – eller ladda ner en skriftlig sammanfattning av dem. Föreläsningarna ägde rum den 19 april på en konferens som arrangerades av nätverket "Barns välbefinnande och familjers villkor".

Föreläsarna talade om om barns livsvillkor ur olika perspektiv:

 • "Det de vuxna pratar om som en placering är för barnet en flyttning, det är bättre att prata om flytttning i offentlig regi"
 • Orsaker till minskad likvärdighet i den svenska skolan
 • "Medan den urbana segregationen är tydlig riskerar den rurala utbildningen och dess villkor osynlighet"
 • Bemötandet har betydelse för hur de berättar om mobbning i framtiden
 • "Det är väldigt viktigt för de här barnen att personalen i skolan har kunskap om trauma"
 • "Våga prova nya djärva grepp organisatoriskt och pedagogiskt!"
 • "Trygghet kan vara mycket mer än avsaknad av kriminalitet"
 • Intresset för föräldraskapsstöd är större än utbudet
 • "De efterlyser vuxna som är genuint intresserade av hur de mår"
 • Inkomstgapet mellan inrikes födda och invandrare
 • Relationen mellan barn och föräldrar påverkas på ett negativt sätt av att leva på distans


De filmade föreläsningarna kan ses på:


En sammanfattning av föreläsningarna i ord och bild finns här:


Om konferensen

Konferensen ägde rum den 19 april och arrangerades av nätverket "Barns välbefinnande och familjers villkor" – ett samarbete mellan Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad.

Senast uppdaterad: 2018-06-12 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund