Behöver du fler verktyg för att kunna arbeta med förändringar?

Nu är sista chansen att anmäla sig till vår Förbättringsverkstad! Vi behöver din anmälan senast den 17 november.Att arbeta med verksamhetsutveckling handlar om att hantera många processer. Det involverar alla steg, från initiering av en idé till uppföljning av om det faktiskt fungerade som tänkt.

Därför innehåller Förbättringsverkstaden såväl teori som praktik, som utgår från varje deltagares eget arbete.

Genom Förbättringsverkstaden får du en ökad förståelse för förbättringsarbetets utmaningar och villkor. Din förmåga att initiera, planera, genomföra och analysera förbättringar har stärkts genom konkreta verktyg, workshops, erfarenhetsutbyte och praktiskt förbättringsarbete.


Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ansvarar för och/eller driver förbättringsarbete i en människovårdande organisation, t.ex. chefer, verksamhetsutvecklare, förändringsledare, utbildningsledare, projektledare, processledare eller samordnare/koordinator.


Upplägg

Förbättringsverkstaden i sin helhet omfattar fem heldagar och två halvdagar med följande innehåll:

 1. Introduktion till Förbättringsverkstaden
 2. Att identifiera problemet
  Övningar och handledning
 3. Att arbeta med förändringsprocesser
  Övningar och handledning
 4. Att följa upp resultatet kvalitativt
  Övningar och handledning
 5. Att följa upp resultatet kvantitativt
  Övningar och handledning
 6. Handledning (halvdag)
 7. Avslutning (halvdag)

Nästa Förbättringsverkstad

Den 4 december 2017 drar nästa Förbättringsverkstad igång. Sista anmälningsdag 17 november!Vill du veta mer?

Senast uppdaterad: 2018-11-23 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund