Deltagare sökes till referensgrupp om Mobil närvård

Vi söker nu personer som på olika sätt jobbar med Mobil närvård och är intresserade av att delta i en referensgrupp kring utvecklingen av ett uppföljningsverktyg.

FoU i Väst/GR har fått i uppdrag att ta fram ett uppföljningsverktyg där så kallade patientresor inom Mobil närvård dokumenteras. En patientresa är en slags processkartläggning för en enskild patient som beskriver olika aktiviteter som sker, till exempel hembesök av läkare, vårdplaneringsmöten, akutbesök på sjukhus, brytpunktssamtal eller läkemedelsgenomgångar. På så vis erhålls en totalbild av vilka vårdaktiviteter som görs kring patienten och hur flödet av aktiviteter ser ut och förändras över tid.

Vi söker nu personer som på olika sätt jobbar med Mobil närvård och är intresserade av att delta i en referensgrupp kring utvecklingen av uppföljningsverktyget. Syftet med referensgruppen är bland annat att få synpunkter på vilka vårdaktiviteter som ska kartläggas, testa en första version av verktyget samt förankra det bland användarna. Referensgruppen träffas på GR kl 9-11 den 28 oktober samt kl 9-11 den 6 december.

Anmälan görs på e-post till Theresa Larsen.

  1. InbjudanPDF

 

Kontaktperson på GR: Theresa Larsen

Senast uppdaterad: 2016-10-03 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund