Deltagarna ger Yrkesresan högt betyg

Yrkesresan är GR-kommunernas gemensamma satsning på kompetens och stabilitet i den sociala barn- och ungdomsvården. I ett första skede vänder sig Yrkesresan till de som är nya som socialsekreterare inom myndighetsutövning, barn och unga. Genom Yrkesresan får de under två år en introduktion i yrket som inte funnits tidigare. Två utbildningsomgångar har hittills hunnit starta och de utvärderingar som har gjorts visar att deltagarna är mycket positiva.

Yrkesresan är uppbyggd kring ett antal teman där deltagarna först gör ett förarbete i form av självstudier innan de under ledning av erfarna kursledare träffas för en eller flera kursdagar. Därefter sker efterarbete på deltagarens arbetsplats med stöd av den egna arbetsledningen. Därefter kan deltagaren gå igenom ett nytt tema och så vidare. Till sin hjälp har deltagarna yrkesresan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, där de kan logga in för att anmäla sig till kurser, göra sina förberedelser eller sitt efterarbete i form av läsning, film, podcast och så vidare. Deltagarna erbjuds också yrkesinriktad handledning som fokuserar på yrkesrollen och hur det är att vara ny som socialsekreterare.

Parallellt med att de första deltagarna har börjat sin resa så pågår arbetet med att utveckla Yrkesresan för personal med längre yrkeserfarenhet, arbetsledare och chefer.

Yrkesresan har också väckt stort intresse på många håll. Förfrågningar om att göra liknande satsningar kommer in löpande både från andra verksamhetsområden och från andra delar av landet.

Kontakt: Cristina Dahlberg

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund