"Dom fixade ju detta jobb till mig!"

Genom coachning och subventionerade anställningar i stadsdelen har flera av de deltagande föräldrarna tagit ett kliv närmare arbetsmarknaden och bort från försörjningsstöd. Ta del av en utvärdering av ett kommunalt arbetsmarknadsprojekt för barnfamiljer i Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborg. 

Projektet har kommit att kallas för Projekt 30 barnfamiljer och genomfördes huvudsakligen under 2015 i samverkan mellan stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo, Arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborgs Stad samt Arbetsförmedlingen. Målgruppen för projektet var personer med hemmavarande barn inom stadsdelen som hade erhållit försörjningsstöd under lång tid, minst 10 månader sammanhängande tid, och som förväntades kunna komma i arbete eller tillgodogöra sig utbildning inom 6–18 månader.

Projektets idé var att i samverkan mellan myndigheterna identifiera personer ur målgruppen
och erbjuda dessa tidsbegränsade kommunala arbetsmarknadsanställningar samt utbildning
och förstärkt coachstöd. På så vis skulle målgruppens anställningsbarhet och därmed deras
möjlighet till egen försörjning stärkas samtidigt som samarbetsaktörerna skulle få högre
kunskap om hur målgruppen kan identifieras.

Utvärderingen besvarar i huvudsak tre frågor:

  • Vad har hänt med deltagarna under och efter projektet?

  • Vilka erfarenheter har deltagarna av sin medverkan i projektet? Kan ett positivt resultat i termer av arbete eller studier kopplas till positiva erfarenheter av projektet?

  • Hur har samverkan mellan parterna fungerat?


Ladda ner

  1. "Dom fixade ju detta jobb till mig!"PDF
    Utvärdering av ett kommunalt arbetsmarknadsprojekt för barnfamiljer i Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborg


Kontakt: Cornelia Björk och Gunilla Bergström Casinowsky

Senast uppdaterad: 2016-05-09 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund