En rapport om GR-kommunernas arbete med uppföljning av EU-projekt

Resultatet visar att kommunerna har olika förutsättningar för att arbeta med EU-projekt. Det handlar om personella resurser och vanan av att arbeta med EU-projekt i kommunen. Olika förutsättningar för EU-arbetet påverkar i sin tur det uppföljningsarbete som görs och vilken önskad utveckling som finns i kommunerna.

Rapporten syftar till att ge en bild av hur GR-kommunerna följer upp sina EU-projekt, vilka brister och svårigheter som finns i uppföljningsarbetet och vilken utveckling kommunerna önskar på området.

Resultatet visar att EU-projekten inte följs upp systematiskt i kommunerna. Efter att projekten avslutats finns ingen systematik för att följa upp vad det blev av projekten. Den uppföljning som görs är kommunövergripande redovisning av antal projekt och kronor,
enstaka uppföljningar på förvaltningars initiativ, interna uppföljningar av projekt inom förvaltningar och verksamheter samt spridning av avslutade projekt.

 

Ladda ner

  1. ”Hur vet vi att det blev någon nytta?"PDF
    Andréa Kihl

 

Kontaktperson på GR: Anita Tóth

Senast uppdaterad: 2016-12-30 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund