Föräldrastöd: Det finns många sätt att vara förälder

Hur skapas förutsättningar för föräldraskap som främjar barns hälsa och utveckling? Välkommen till ett kostnadsfritt dialogseminarium om föräldrastöd den 10 maj!

Seminariet är kostnadsfritt och vänder sig till professionella inom socialtjänst, skola och barnhälsovård. Syftet är att samtala om hur goda förutsättningar för föräldraskap kan skapas och upprätthållas. Korta forskarpresentationer fungerar som utgångspunkt för dialoger runt borden och i rummet.Målgrupp

Seminariet vänder sig till professionella inom socialtjänst, skola och barnhälsovården som möter föräldrar.


Medverkande

Ulf Axberg, leg psykolog och docent vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, ger en introduktion till forskning om generellt föräldrastöd.

Åsa Nilses, leg psykolog och utvecklingsledare vid Närhälsans utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa och Lisbeth Lindahl, leg psykolog och forskare vid Göteborgsregionen, FoU i Väst, berättar om ”Utökade hembesök”, som sker i samverkan mellan Göteborgs stad och Region Västra Götaland.

Jeanette Olsson, socionom och forskare vid Göteborgsregionen, FoU i Väst, och Maria Ottosson, utvecklingsledare Integrationscentrum, berättar om ett nytt föräldrastödsprogram för nyanlända.

Ulla Björnberg, professor emerita vid Institutionen för Sociologi och Arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, berättar om erfarenheter från forskning om hur kvinnor och barn hanterar socialt motstånd.


Tid & plats

10 maj kl. 09:00–12:00 (kaffe serveras från kl. 8:30) på Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg.


Anmälan

Seminariet är kostnadsfritt men du måste anmäla dig. Anmäl dig härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Arrangörer

Dagen arrangeras av Nätverket för barn- och familjeforskning: Göteborgs universitet, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Göteborgs Stad, FoU i Väst/GR och Västra Götalandsregionen.

Senast uppdaterad: 2019-04-04 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund