Förbättringsverkstad – från idé till praktik

FoU i Väst/GR bjuder in till en utbildning för dig som ansvarar för och/eller driver förbättringsarbete i en människovårdande organisation.

När du har genomgått utbildningen har du fått en ökad förståelse för förbättringsarbetets utmaningar och villkor. Din förmåga att initiera, planera, genomföra och analysera förbättringar har stärkts genom konkreta verktyg, workshops, erfarenhetsutbyte och praktiskt förbättringsarbete.


Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ansvarar för och/eller driver förbättringsarbete i en människovårdande organisation; t.ex. chefer, samordnare/ koordinator, verksamhetsutvecklare, förändrings-, utbildnings-, projekt- eller processledare. Kom gärna flera från samma enhet eller verksamhet så blir det lättare att jobba vidare på hemmaplan.


Eget förbättringsarbete parallellt om du deltar i hela Förbättringsverkstaden ...

Om du deltar i hela utbildningen träffas vi fem heldagar och två halvdagar. Föreläsningar varvas med övningar och handledning. Du behöver ha ett konkret förbättringsarbete som bearbetas under kursen. Det kan till exempel handla om införandet av nya metoder, rutiner eller modeller. Det kan också handla om att organisationen identifierat ett förbättringsområde där ni söker nya arbetssätt, men ännu inte bestämt vilka.


... eller endast föreläsningar

För den som inte vill delta i en förbättringsverkstad, men ta del av föreläsningarna finns möjlighet att endast anmäla sig till de fyra föreläsningar som ingår i kursen.


Mer information & anmälan

forbattringsverkstad


Kontaktpersoner på GR: Karin Westberg och Anna Melke

Senast uppdaterad: 2018-11-23 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund