Forskning och verksamhet för bättre strokevård

Nu kan du ta del av en sammanfattning av dagen samt föreläsarnas presentationer från vår konferens den 19 april.

Det här var det andra seminariet om stroke som arrangerades av Strokecentrum Väst, Regionala Strokerådet, Kompetenscentrum för Jämlik vård, Kommun och sjukvård i samverkan i Göteborgsområdet och FoU i Väst vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). Denna gång med fokus på den långsiktiga rehabiliteringen.

Väldigt mycket resurser läggs på den första tiden efter insjuknandet. Efter de i snitt 15 dagarna på sjukhus fortsätter livet efter en stroke med de utmaningar som det innebär. Den genomsnittliga överlevnadstiden är åtta år vilket jämfört med den initiala vårdtiden är en mycket lång tid.

Trots information vid utskrivningssamtal och utskrivningsbrev är patienter ofta osäkra på var de ska vända sig eller hur de ska gå tillväga för att komma vidare efter att de har blivit utskrivna från sjukhuset.

Samtidigt som strokevården hela tiden utvecklas förväntas också antalet insjuknade öka vilket gör att det på sikt kommer att ske en stor ökning av antalet efterlevande strokepatienter. Det är med andra ord hög tid att sätta fokus på strokevårdkedjan efter utskrivningen från sjukhuset.


Dokumentation från seminariet

 1. En sammanfattning av föreläsningarnaPDF

Föreläsarnas presentationer

 1. Hur mår strokepatienter 12 månader efter insjuknandet? PDF
  Lars Rosengren, ordförande i regionala strokerådet

 2. Strokeprocessen från sjukhuset med fokus på PRIMUS – strokePDF
  Lena Arvidsson, processledare, Kommun och sjukvård – samverkan i Göteborgsområdet

 3. Hembesöksenhet på Frölunda vårdcentralPDF
  Christer Rosenberg, specialist i allmänmedicin, vårdcentralchef Närhälsan, Frölunda vårdcentral

 4. Ny teknik för individuellt anpassad, intensiv träning av gång efter strokePDF
  Anna Danielsson, leg fysioterapeut, med. dr. Institutionen för Neurovetenskap och fysiologi. Göteborgs universitet

 5. Strokevårdkedjan i StockholmPDF
  Lena Henricson, leg logoped och strokesamordnare på Danderyds sjukhus


Kontaktperson på GR: Yvonne Witzöe (fd Andersson)

Senast uppdaterad: 2016-04-27 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund