Forskning om ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd uppfattas som en av grundpelarna i den svenska välfärden och i behov av en kraftsamling för att stärka förutsättningarna att i framtiden kunna utföra uppdraget med god kvalitet.

I denna rapport presenterar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och FoU i Väst/GR en förstudie som identifierar områden som är centrala att ta hänsyn till i ett framtida utvecklingsarbete kring ekonomiskt bistånd samt utvecklingsidéer kopplade till områdena.

Studien identifierar följande områden som särskilt viktiga att uppmärksamma vid ett framtida utvecklingsarbete:

  • Introduktionen av nyanställda socialsekreterare
  • Kompetensutvecklings- och karriärmöjligheter för anställda socialsekreterare
  • Tillgång till systematiska och kunskapsbaserade arbetssätt och arbetsverktyg
  • Fungerande samverkan
  • Brukarperspektiv

Ladda ner

  1. Ekonomiskt bistånd, en förstudie inför ett utvecklingsarbetePDF

 

I syfte att tillgängliggöra forskningsresultaten för personer verksamma inom ekonomiskt bistånd presenteras kartläggningen i en fristående rapport. Översikten utgår från tre frågeställningar:

  • Vad finns det för forskning som berör området ekonomiskt bistånd i svenska kommuner och vad säger forskningen?
  • Vilka områden/aspekter av arbetet med ekonomiskt bistånd är belysta?
  • Vilka slutsatser kan man dra från den forskning som finns på fältet?

Ladda ner

  1. Forskning om ekonomiskt biståndPDFKontaktperson på GR: Cornelia Björk

Senast uppdaterad: 2016-09-28 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund