FORSKNING PÅGÅR om funktionshinder och åldrande

Välkommen till en kostnadsfri heldag som arrangeras av Forskargruppen NORM, Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet och FoU i Väst/GR.

TEMAN: Personlig assistans, genus, rättigheter, professionellt stöd, hemtjänst, boende, autonomi och delaktighet.

MEDVERKANDE: Doktorander och forskare från institutionen för socialt arbete och FoU i Väst

NÄR: 17 november 2017 kl. 08:30–15:30

ARRANGÖR: Forskargruppen NORM, institutionen för socialt arbete, i samarbete med FoU i Väst/GR.

Konferensen är kostnadsfri.

Mer information kommer!

Senast uppdaterad: 2017-06-02 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund