FoU i Väst/GR:s Lisbeth Lindahl blir vetenskapligt råd vid Socialstyrelsen

– Jag känner mig hedrad att få representera FoU-miljöerna i Sverige och är glad över att kunna dela med mig av kunskaper som ligger nära äldre människors vardag, säger Lisbeth.

Lisbeth Lindahl. Bild: Kerstin Hedesström

Socialstyrelsen har behov av externt expertiskunnande inom en rad områden och de vetenskapliga råden är en värdefull och nödvändig resurs för att Socialstyrelsen ska kunna fullfölja sina uppdrag. De vetenskapliga rådens uppgift är att tillhandahålla kunskapsunderlag, expertutlåtanden, bedömningar eller motsvarande, samt medverka i brådskande frågor och ärenden.

De vetenskapliga råden ska det vara ”personer med framstående skicklighet och beprövad erfarenhet inom olika vetenskapsgrenar som är av betydelse för Socialstyrelsens arbete”.

Läs mer om Socialstyrelsens vetenskapliga råd på deras webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Äldre människors livsvillkor

De vetenskapliga råden knyts till olika ämnesområden. Lisbeth Lindahls uppdrag rör frågor om äldre människors livsvillkor.

Lisbeth är filosofie doktor i psykologi och verksam som forskare vid FoU i Väst/GR sedan 2002. Hon är också legitimerad psykolog. Lisbeth har genom åren ägnat sig åt praktiknära forskning och utvärderingar som berör människors livsvillkor inom områden som äldres boendemiljö, tillgänglighet, förebyggande och hälsofrämjande arbete, samverkan med mera.

Senast uppdaterad: 2018-05-23 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund