FoU i Väst/GR utvecklar patientfokuserat uppföljningsverktyg för mobil närvård

Syftet är att stödja lärande i hemsjukvårdsteam och utvärdera samverkansmodellen Mobil närvård, som bygger på att kommunen står för basverksamheten och arbetar tätt tillsammans med specialistteam och hemsjukvårdsläkare.

Mobil närvård innebär att vården ges i hemmet och syftet är att skapa en ökad upplevelse av trygghet och nöjdhet, bättre utnyttjande av gemensamma resurser samt att minska undvikbar slutenvård.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen beslutade den 22 maj 2016 att Mobil närvård ska införas i hela länet med målsättningen att öka tillgången till hembesök av läkare för att de mest sjuka äldre ska få en personcentrerad, trygg och samordnad primär- och specialistvård som präglas av en helhetssyn.

FoU i Väst/GR har fått i uppdrag att utveckla ett webbaserat uppföljningsverktyg för mobil närvård där så kallade patientresor dokumenteras. En patientresa är en slags processkartläggning för en enskild patient som beskriver olika aktiviteter som sker, till exempel hembesök av läkare, vårdplaneringsmöten, telefonsamtal med sjuksköterska, akutbesök på sjukhus, brytpunktssamtal eller läkemedelsgenomgångar. På så vis erhålls en totalbild av vilka vårdaktiviteter som görs kring patienten och hur flödet av aktiviteter ser ut och förändras över tid. Syftet med verktyget är att stödja lärande i hemsjukvårdsteamen och utvärdera projektet Mobil närvård.

Läs mer om mobil närvård härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontaktperson på GR: Theresa Larsen

Senast uppdaterad: 2016-09-21 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund