FoU-studie presenterades på workshop i Vatikanen där påven och drottningen deltog

Workshopen handlade om droger och arrangerades av Påvens vetenskapliga akademi.

Påven talar. Till vänster om honom drottningen och snett bakom, Russell Turner.

FoU i Väst/GR:s Russell Turner var en av de inbjudna till workshopen i Vatikanen.

Russell, berätta om workshopen!

– Den hette Narcotics: Problems and Solutions of This Global Issue. Den arrangerades av Påvens vetenskapliga akademi (PAS) och var ett särskilt önskemål av påven själv. Forskare, beslutsfattare och religiösa ledare var inbjudna för att diskutera narkotikafrågan och möjliga vägar framåt. Det fanns en särskild betoning på det globala perspektivet, till exempel barn och familjer som kommer "i skottlinjen" för drogkriget på olika sätt. Narkotikafrågan i exempelvis Latinamerika är någonting helt annat än det som vi har i Sverige.

Hur kommer det sig att du var där?

– Jag tror att frågan kom från den svenska ambassaden till Behandlingsgruppen för drogproblem i Göteborg, där jag gjorde en studie inom ramen för Trestad2-projektet (ett storstadsgemensamt projekt för att minska cannabis bland unga). Behandlingsgruppen i sin tur frågade mig.

Berätta om den presentation du höll i Vatikanen!

– Den handlade om min studie av den öppenvårdsbehandling som Behandlingsgruppen erbjuder. I ett sådant internationellt sammanhang blir det ett exempel på en viss typ av mer human missbruksvård – och dessutom ett exempel som har forskningsstöd, vilket ofta saknas. Det finns flera positiva resultat i den studien som jag lyfte fram och som på så sätt förhoppningsvis kan komma till nytta bortom Sveriges gränser. Jag inledde också med att lite mer övergripande berätta om Sveriges drogpolicy och praktik.

Berätta mer om Trestad2 och din studie!

– Trestad2 var ett nationellt projekt om cannabisanvändning som regeringen finansierade och som drevs i de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö 2012–2015. Idén var att genom samarbete mellan forskning och praktik titta på prevention, tidiga interventioner och behandling för personer som använder cannabis. Det fanns ett tiotal olika lokala projekt i de tre storstäderna och ett sådant projekt var det som jag var involverad i - behandlingsstudien. I studien försökte vi för första gången förstå behandling utifrån både behandlarnas praktik, klienternas egna upplevelser men också utifrån objektiva effektmått.


Läs mer

Rapportering om workshopen i Cruxnow.com: Pope Francis calls drugs a ‘new form of slavery’
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Trestad2 – ett storstadsgemensamt projekt för att minska cannabis bland ungalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2018-08-20 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund