Goda exempel på insatser till personer med psykisk ohälsa och beroende

Det är temat för vår halvdag den 27 augusti. Forskaren Jenny Rangmar berättar mer i det här filmklippet.

Personer med komplexa behov kan behöva vård och stöd från både region och kommun samtidigt.

Partille kommun har sedan 2007 arbetat med att implementera Vård- och stödsamordning för målgruppen. FoU i Väst, Göteborgsregionen har under hösten 2018 haft i uppdrag att undersöka och beskriva vad som är utmärkande för arbetet med vård- och stödsamordning riktat till personer med psykisk ohälsa och beroende, samsjuklighet.

Resultatet presenteras i en rapportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som beskriver vad som möjliggör arbetet utifrån ett organisatoriskt perspektiv, vad arbetet innebär för personalen och inte minst vad stödet konkret innebär i praktiken för målgruppen.

Rapporten visar att vård- och stödinsatser för personer med beroende och psykisk samsjuklighet kan samordnas genom upprättande av tydliga samverkansstrukturer och genom att olika professioner samarbetar. Genom samordningen kan insatser från regionen och kommunen koordineras så att personen med samsjuklighet kan få del av kombinerade stöd- och behandlingsmetoder.

Under det här seminariet får du ta del av hur Stöd- och beroendeteamet i Partille arbetar och den studie som Jenny Rangmar vid FoU i Väst har gjort.

Dagen bjuder även på andra goda exempel inom det här området, se program nedan.

Målgrupp

Dagen vänder sig till politiker, chefer, verksamhetsutvecklare och andra nyckelpersoner som arbetar med dessa frågor i GR kommunerna eller inom Västra Götalandsregionen.


Mer information & anmälan

Program

09.00 Inledning
Moderator Margareta Antonsson, förvaltningschef Social- och arbetsförvaltningen i Partille och Cecilia Axelsson, planeringsledare, Göteborgsregionen (GR) hälsar välkomna!

09.10 Partilles arbete med vård- och stödsamordning för personer med samsjuklighet
Jenny Rangmar, forskare vid FoU i Väst presenterar sin rapportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Andreas Engelbertsen, samordnare Stöd- och beroendeteamet (SoB-teamet) i Partille deltar tillsammans med Mia, som har
egen erfarenhet av att få stöd av SoB-teamet

10.10 Inriktningsdokument organiserat integrerat arbete
Eva Hallberg, regionutvecklare med fokus mot Regionuppdrag missbruk och beroende, Västra Götalandsregionen

10.30 Paus

11.00 Skapandet av ett ACT-team; Om vägen dit och vägen framåt
Hanna Kataoka, Överläkare, Specialist i psykiatri beroendemedicin och rättspsykiatri, Vårdenhetsöverläkare, projektledare ACT Göteborg

11.20 Presentation av Tjörnmodellen
Tjörns kommuns Integrerade Socialmedicinska mottagning ger Stöd–Behandling–sysselsättning för individer med komplexa behov.
Taija Tuomilehto Holmberg, enhetschef Tjörns kommun

11.40 Frågestund

12.00 Avslut

Senast uppdaterad: 2019-06-17 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund