God man-utbildning igång på GR

Intresset för utbildningen är stort och förhoppningen är att kunna erbjuda fler utbildningar under våren.

Den 18 januari startade GR utbildningen God man för ensamkommande barn. De 40 deltagarna fick information om vad uppdraget innebär och vilka regler som gäller.

Föreläsare var Annika Ewe Sjöberg, enhetschef Överförmyndare i samverkan (Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille) samt Ingela Steen, erfaren god man och tidigare chef inom socialtjänsten i Mölndals Stad.

Under föreläsningen fick deltagarna chans att ställa frågor och diskutera vad ett uppdrag som god man kan innebära. Många deltagare hade med sig bra och viktiga erfarenheter som de generöst delade med sig av. Nästa tillfälle tar upp Barnkonventionen och Barn som upplevt kris och trauma.

God man-utbildningen pågår under 6 måndagar i januari och februari. Intresset har varit stort och det är många som står på kö för kommande utbildning som vi hoppas skall vara igång under våren.

god man forelasare

Annika Ewe Sjöberg och Ingela Steen.


Kontaktperson på GR: Nicholas Singleton

Senast uppdaterad: 2016-01-20 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund