GR-kommunernas satsningar på personer som står långt från arbetsmarknaden ger utdelning

Förra året kunde kommuner och landsting få statsbidrag om de anställde ett visst antal arbetslösa med hjälp av så kallade extratjänster. Nu visar statistik från Arbetsförmedlingen att GR-kommunerna på det här sättet har anställt nästan 600 personer som har svårt att få jobb även på en gynnsam arbetsmarknad.

Det var i samband med höstpropositionen som regeringen förra året avsatte 500 miljoner kronor för att stärka skola, vård och omsorg och stötta kommuner och landsting som anställer personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det innebar att kommuner och landsting kunde få statsbidrag om de anställde ett visst antal arbetslösa med hjälp av extratjänster senast i december 2017.


Extratjänster – definition

Extratjänster är en anställningsform för personer som har svårt att få jobb även på en gynnsam arbetsmarknad. Staten betalar hela lönen för att möjliggöra att fler får in en fot på arbetsmarknaden.

Statsbidraget har kunnat användas fritt av kommunerna för att anställa fler personer i skola, vård och omsorg men också till handledning vid nyanställningar eller insatser för att förbättra arbetsmiljön.


Extratjänster i Göteborgsregionen

Maximalt kunde GR-kommunerna få 42 miljoner kronor i statsbidrag om samtliga kommuner levde upp till det beting de fick, det vill säga ett visst antal extratjänster i kommunen per den 31 december 2017.

Arbetsförmedlingens statistik visar att det fanns 11 168 extratjänster i landet den sista december 2017. Av tabellen framgår hur det såg ut i respektive GR-kommun vid samma tidpunkt:

Extratjänster i Göteborgsregionen 2017

Kommun

Beting

Antal extratjänster 171231

Differens

Ale

18

23

-5

Alingsås

24

25

-1

Göteborg

334

378

-44

Härryda

22

30

-8

Kungsbacka

48

29

19

Kungälv

26

29

-3

Lerum

24

10

14

Lilla Edet

8

4

4

Mölndal

39

39

0

Partille

22

0

22

Stenungsund

15

5

10

Tjörn

9

5

4

Öckerö

8

9

-1

Summa

597

586

11

Antalet extratjänster (beting) är baserat på antal invånare i respektive kommun.

För att få maximalt statsbidrag skulle det finnas 597 extratjänster i GR-kommunerna vid den här tidpunkten. Utfallet blev 586, det vill säga en differens på 11 personer. I GR-området i sin helhet fanns det vid årsskiftet 627 extratjänster. Mellanskillnaden beror på att några personer hade en extratjänst i Västra Götalandsregionen, föreningslivet eller i en kommun utanför GR.

De kommuner (och landsting) som lever upp till betinget får maximalt statsbidrag och i de fall man inte gör det minskar statsbidraget i proportion till hur mycket betinget understigs. Om en kommun t.ex. når 90 procent av sitt beting erhålls 90 procent av det angivna statsbidraget.


Kontaktperson på GR: Ulrica Furby

Senast uppdaterad: 2018-02-20 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund