GR:s arbete med hälso- och sjukvårdsfrågor

Sedan i juni förra året har GR möjlighet att företräda kommunerna i hälso- och sjukvårdsfrågor på delregional nivå.

Praktiskt kommer GR att arbeta med hälso- och sjukvårdsfrågor på följande sätt:

 • Hälso- och sjukvårdsfrågor landas in i socialchefsnätverket i första hand
 • Information i de andra chefsnätverken
 • Löpande information i sociala styrgruppen som informerar förbundsstyrelsen
 • Delta i respektive ledningsgrupp i vårdsamverkan
 • Träffa kanslierna i vårdsamverkan regelbundet
 • Använda befintliga MAS-nätverk för avstämning
 • Kommunalförbunden och Göteborgs Stad deltar i socialhandläggargruppen som utgör beredningsgrupp till VästKom
 • Information i punktform från socialhandläggarmötet till socialchefsnätverket
 • Uppföljning på första socialchefsnätverket under vårterminen

 

GR kan i hälso- och sjukvårdsfrågor;

 • vara en utvecklingskraft och stärka kommunerna
 • företräda kommunerna och förankra
 • ta emot frågor som kommunerna lyfter in
 • facilitera och skapa arbetsgrupper
 • använda styrgruppen och nätverken för att prata oss samman
 • se till att vi inte skapar parallella spår
 • aktivera utredningar och förbättringsarbete
 • vara en länk mellan vårdsamverkan och GR:s chefsnätverk
 • vara en länk mellan socialhandläggargruppen på VästKom och vårdsamverkan

 

Läs mer

 1. GR:s arbete med hälso- och sjukvårdsfrågor

Senast uppdaterad: 2018-03-02 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund