GR söker ny avdelningschef för arbetsmarknad och social välfärd

Var med och utveckla storstadsregionen tillsammans med oss! På avdelningen arbetar vi inom områdena arbetsmarknad, hälso-och sjukvård, nyanländas etablering, individ- och familjeomsorg, funktionsstöd, äldreomsorg och kommunen som arbetsgivare. Några av de mest utmanande frågorna handlar om integration, kompetensförsörjning, social hållbarhet, digitalisering och välfärdsteknik.

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner i Västsverige som tillsammans har drygt en miljon invånare. Verksamheten inom GR ska vara till regional nytta samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt. GR arbetar bland annat inom områdena samhällsbyggnad och planering, utbildning, arbetsmarknad och social välfärd.

På GR arbetar du tillsammans med cirka 200 engagerade kollegor för att göra livet bättre för alla som lever och verkar i Göteborgsregionen.

Våra tre kärnvärden – lyhördhet, handlingskraft och utveckling – är vägledande för vårt arbete.

Vill du veta mer om hur vi vill utveckla Göteborgsregionen? Läs våra mål- och strategidokument Hållbar tillväxt och Verksamhetsinriktning 2017-2019.

Avdelningen för arbetsmarknad och social välfärd är en regional utvecklingsarena med cirka 50 medarbetare. På avdelningen arbetar vi inom områdena arbetsmarknad, hälso-och sjukvård, nyanländas etablering, individ- och familjeomsorg, funktionsstöd, äldreomsorg och kommunen som arbetsgivare. Några av de mest utmanande frågorna handlar om integration, kompetensförsörjning, social hållbarhet, digitalisering och välfärdsteknik. Som avdelningschef behöver du därför ha förtrogenhet inom och engagemang för det sociala välfärds- och arbetsmarknadsområdet.

Avdelningens uppdrag innebär att tillsammans med medlemskommunernas bedriva och samordna utvecklingsarbete, omvärlds- och intressebevakning samt bidra till erfarenhetsutbyte. Avdelningen är en kunskapsplattform för en omfattande kompetensutvecklingsverksamhet, FoU-verksamhet (FoU i Väst) och validering (Validering Väst) samt en bred projektverksamhet. Ett samarbete sker bland annat med Västra Götalandsregionen, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och Socialstyrelsen samt universitet och högskolor.

Vill du veta mer om vad GR Arbetsmarknad och social välfärd gör? Läs mer här


Uppdrag och arbetsuppgifter

Tjänsten som avdelningschef för arbetsmarknad och social välfärd på GR är unik.

Avdelningschefen ansvarar för arbetet i de politiska styrgrupperna; styrgruppen för arbetsmarknad och styrgruppen för social välfärd.

Avdelningschefen leder också arbetet i socialchefsnätverket som utgörs av kommunernas förvaltningschefer inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och funktionsstöd. Uppdragen som medlemskommunerna anförtror GR har en stor bredd.

Som avdelningschef på GR bidrar du till helheten för GR:s verksamhet. Du rapporterar till förbundsdirektören och ingår i GR:s ledningsgrupp.

Kvalifikationer, erfarenhet och personliga egenskaper

Kunskap om och erfarenhet av välfärdsfrågor, framförallt inom det sociala området

 • Stort intresse för kommunernas kunskaps- och verksamhetsutveckling
 • Relevant akademisk examen 
 • Flerårig erfarenhet som chef på strategisk nivå i en politiskt styrd organisation 
 • Erfarenhet av samverkan med akademi och andra samhällsaktörer 
 • Vana vid uppdragsfinansierad verksamhet 
 • God kunskap om regional utveckling och storstadsregionens utmaningar

Personliga egenskaper:

 • Du är lyhörd, handlingskraftig och utvecklingsorienterad
 • Du är kommunikativ 
 • Du har god analytisk förmåga och kan förmedla komplexa sammanhang 
 • Du har lätt för att röra dig mellan strategisk och operativ nivå 
 • Du är bra på att skapa förtroende och att bygga relationer 
 • Du utvecklar organisationen genom och tillsammans med dina medarbetare 
 • Du drivs av samhällsengagemang och vill göra skillnad

Anställningens omfattning

 1. Anställningsform: Tillsvidare
 2. Omfattning: Heltid
 3. Tillträde: Enligt överenskommelse      


Ansök senast: 2018-04-06

 
Ansökan görs endast via Offentliga jobb

Kontaktperson på GR:
Elisabeth Beijer, Planeringsledare
Tfn. 031-335 5194, 0706-51 03 09

Lisbeth Lindahl, Forskare
Tfn. 031-335 5179, 0703-96 50 33


Fackliga Företrädare:

Anders Hemborg, Saco-representant
Tfn: 031-335 5072

Katarina Kjellqvist, Vision-representant
Tfn:031-335 5002

Senast uppdaterad: 2018-03-14 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund