Hallå, Jenny Rangmar!

Du har fått forskningsmedel för att genomföra en studie om effekter av behandlingsmetoder för män som utövar våld i nära relationer. Berätta mer!

Jenny Rangmar.

Vad är det du ska göra?

– Jag ska undersöka om den behandling som Kriscentrum för män erbjuder gör att de som söker hjälp mår bättre och slåss mindre.

Hur kommer studien att gå till?

– Kriscentrum för män är en mottagning i Göteborgs stad för män som har problem i sina nära relationer. Det kan bland annat handla om att de upplever att de har problem med sitt eget aggressiva beteende. Verksamheten är frivillig och självklart är det också frivilligt att delta i studien. Vi kommer att be de som vänder sig till mottagningen att själva skatta sin psykiska hälsa när de söker hjälp och ange hur mycket våld de utövar. Efter några veckor kommer de att få svara på samma frågor igen. Vid den tidpunkten kommer det att finnas en grupp som har hunnit påbörja sin behandling medan en annan grupp fortfarande väntar på att få samtal. Genom att jämföra dessa två grupper hoppas vi kunna dra slutsatser om huruvida eventuella skillnader mellan grupperna beror på behandlingen. Eftersom studien sträcker sig över tre år kommer vi även att kunna följa upp de båda grupperna på längre sikt.

Vilken kunskap kan studien resultera i?

– Socialstyrelsen har gjort en översyn av de behandlingsmetoder som används inom det här området och för- och eftermättningar visar att männen slåss mindre och mår bättre. Men i och med att man inte har haft några kontrollgrupper så har det inte gått att dra slutsatsen att det är behandlingen i sig som haft effekt. Genom att vi nu kommer att ha en kontrollgrupp så hoppas vi kunna dra den typen av slutsatser.


Bakgrund

Studien finansieras av det statliga forskningsrådet Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) och är en del av en satsning som Forte gör på Tillämpad välfärdsforskninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Studien bygger vidare på ett arbete som Jenny Rangmar gjort tidigare i samverkan med Kriscentrum för män i Göteborgs stad. Läs mer om det arbetet i den här rapporten:Kontaktperson på GR: Jenny Rangmar

Senast uppdaterad: 2019-10-22 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund