Hållbara bostäder för seniorer

Varför är det viktigt att bygga bostäder för seniorer? Läs mer i dokumentationen från slutkonferensen för projekt DIABAHS – Dialog Bygg Hållbart för Seniorer.

Idag lever vi allt längre och med längre bibehållen hälsa. Det faktum att vi blir äldre och äldre är en samhällsutmaning då färre ska försörja fler och behovet av exempelvis äldreomsorg ökar. När åldern och hälsan gör sig påmint blir en tillgänglig och användbar bostad allt viktigare och om bostäderna inte motsvarar de behov som äldre kan tänkas ha får det konsekvenser både på individ- och samhällelig nivå.


Slutkonferens med preliminära resultat, goda exempel och internationella utblickar

Den 15 maj höll projekt DIABAHS (Dialog Bygg Hållbart för Seniorer) sin slutkonferens på temat dialoger kring hållbara bostäder för seniorer där preliminära resultat presenterades, goda exempel lyftes och internationella utblickar gjordes.

Några exempel på frågor som belystes under konferensen:

  • Hållbara bostäder för seniorer – en samhällsfråga
  • Preliminära slutsatser och reflektioner från projekt DIABAHS
  • Reflektioner kring byggherrens och arkitektens roll
  • Statligt stöd till senior- och trygghetsbostäder och möjligheter kring byggemenskaper
  • Bygga för dagens och framtidens seniorer – att skapa attraktiva och hälsofrämjande boendemiljöer
  • Bygga för framtidens seniorer
  • Bygga hållbart med hjälp av dialoger
  • Skapa förutsättningar för bra boendemiljöer


Klokboken.nu – för alla som planerar bostäder för seniorer

På konferensen lanserades också Klokboken för seniorbostäder – klokboken.nu. Det är en helt ny webbplats full av tips, idéer och inspiration. Den vänder sig till byggherrar, arkitekter, planerare, beslutsfattare och andra som är intresserade av bostäder för seniorer.

Klokboken för seniorbostäder syftar till att sprida kunskap om sånt som är värt att tänka på för alla som planerar bostäder för seniorer i det vanliga bostadsbeståndet, framför allt lägenheter i flerbostadshus.


Ladda ner konferensdokumentationen
Kontaktpersoner på GR: Lisbeth Lindahl och Cecilia Kaan

Senast uppdaterad: 2019-06-13 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund