Hälsans betydelse för inlärning av andraspråk för vuxna invandrare

En kunskapsöversikt där forskning presenteras som synliggör olika möjligheter och utmaningar som vuxna invandrare möter när de ska lära sig språket i ett nytt land, med fokus på hälsa och andraspråksinlärning.

Under 2016 fick FoU i Väst/GR i uppdrag att utvärdera verksamheten Mera Svenska Bättre Hälsa, som arbetar med samhällsinformation, arbetsliv, hälsa och lätt svenska för vuxna invandrare. Kunskapsöversikten har tagits fram i anslutning till utvärderingsuppdraget.

Totalt redovisas resultat från 24 studier som på olika sätt belyser förklaringsfaktorer som kan spela roll för vuxna invandrares inlärning av andraspråk. Utbildningsbakgrund, ålder, kön, upplevelser av traumatiserande händelser och socialt stöd i mottagarlandet är några av de faktorer som framstår som betydande för vuxna invandrares språkinlärning. Förutom dessa faktorer framgår det även att inlärning av andraspråk och hälsa har en ömsesidig påverkan på varandra.

 

Kontaktperson på GR: Cornelia Björk

Senast uppdaterad: 2018-06-25 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund