Hälsa på lika villkor – det finns fortfarande platser kvar!

Föreningen för funktionshinderforskning i Väst (HafV) inbjuder alla intresserade till den 9:e Västsvenska forskningskonferensen om personer med funktionsnedsättningar.

Temat för årets konferens utgår ifrån hälso- och sjukvårdslagen:

”Jämlik hälso- och sjukvård innebär att bemötande, vård och behandling ska ges på lika villkor till alla, oavsett personliga egenskaper, bostadsort, ålder, kön, funktionshinder, utbildning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning. Hälso- och sjukvården ska sträva efter att uppnå en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen genom att prioritera dem som har störst behov (2 § HSL).”

Samtidigt visar flera rapporter och studier att vi långt ifrån har nått detta mål.

Varför är det så här och vad kan vi göra för att nå en mer jämställd hälsa?


Program den 26 september

09.30-10.00 Registrering, kaffe och utställning

10.00-10.15 Inledning Robert Hejdenberg, Direktor på Ågrenska

10.15-10.45 Hälsa hos personer med funktionsnedsättning. Vad vet vi och vad behöver göras? Malin Kark, utredare, Folkhälsomyndigheten

10.50-11.20 Angereds Närsjukhus – Rättighetsbaserat arbetssätt och rätten till hälsa
Maria Lind, leg fysioterapeut, Specialistcentrum vuxna Rehabgrupp, Angereds Närsjukhus, Göteborg

11.25-11.55 Jämlik hälsa – barriärer i tandvård
Professor Gunilla Klingberg, leg tandläkare, specialist i pedodonti, odontologiska institutionen, Malmö

12.00-13.15 Lunch och utställning

13.15-13.45 Prematur mortalitet vid autismspektrumtillstånd
Docent Tatja Hirvikoski, leg psykolog, specialist i neuropsykologi, FoUU-chef, Habilitering & Hälsa, Stockholm

13.50-14.20 Bättre vård med bildstöd till alla
Dr Gunilla Thunberg, leg logoped, DART, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

14.20-14.50 Kaffe och utställning

14.50-15.20 Lika eller jämlikt – vad behöver ett bra föräldrastöd bestå av?
Professor Malin Broberg, leg psykolog, psykologiska institutionen, Göteborg

15.25-16.15 Sammanfattning och gemensam diskussion Jan Terneby

Under dagens lopp kan du också skicka SMS-frågor.

Senast uppdaterad: 2016-11-16 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund