HälsoGreppets utbildning i medskapande mötesledning har startat

”Du som ledare är själv ditt viktigaste verktyg” - Utifrån den grunden ges utbildningen i medskapande mötesledning till drygt 20 chefer inom sektorerna vård och omsorg, funktionshinder och barnomsorg i de medverkande kommunerna i projektet HälsoGReppet.

Deltagarna kommer att ges tekniker för att leda hälsofrämjande möten i sitt vardagliga arbete. Utbildningen varvar praktiskt arbete med reflektion och teori, och använder sig av ett case-baserat arbetssätt där verktygen appliceras på deltagarnas faktiska situationer. Utbildningen omfattar fyra utbildningsdagar och första tillfället var fredagen 26 oktober.

- Det ska bli spännande att se vad deltagarna tycker om det här arbetssättet och hur de ser att de kan använda sig av det i de mötesformer de vanligtvis håller, så som APT och andra personalträffar. Vår förhoppning är att det ger möten som främjar hälsosamma arbetsplatser, säger projektledare Christina Bouweng-Andersson.

Vill du veta mer om utbildningen? Kontakta projektledningen.

 

Kontaktperson på GR: Christina Bouweng-Andersson

Senast uppdaterad: 2018-11-01 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund