Handledning för jämställdhet och jämlikhet i projekt

Hur kan ett utvecklingsprojekt leda till mer jämställda och jämlika villkor för dess målgrupp? Och vad innebär egentligen jämställdhet och jämlikhet? Nu finns en helt ny handledning.

Handledningen vänder sig till dig som arbetar i utvecklingsprojekt inom offentlig sektor och är ett resultat av nästan tre års arbete i tre olika projekt som Göteborgsregionens kommunalförbund har drivit: Nya GRannar, Plug In och College Väst.

Projekten har varit delfinansierade av Europeiska socialfonden (ESF) och har därför haft krav på sig att genomsyras av vad ESF benämner som jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

Handledningens första del består av definitioner av begreppen jämställdhet och jämlikhet samt beskrivningar av ojämställdhet och ojämlikhet. I den andra delen ligger fokus på hur projektgrupper mer praktiskt kan arbeta för att sätta fokus på jämställdhet och jämlikhet.

  • Ladda ner handledningen härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Läs mer om de tre ESF-projekten här: Nya GRannaröppnas i nytt fönster, Plug Inlänk till annan webbplats, College Västlänk till annan webbplats

 

Kontaktperson på GR: Thomas Lidén

Senast uppdaterad: 2018-11-15 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund