Här är de identifierade och prioriterade utmaningarna vidare i AllAgeHubs innovationsprocess

Nu är AllAgeHubs innovationsprocess igång! Två workshoppar hölls i november 2017 där AllAgeHubs medverkande kommuner och brukarorganisationer tillsammans identifierade de utmaningar AllAgeHub ska utgå från när innovationsprocessen ska utvecklas.
– Processen kommer att justeras kontinuerligt, säger Carolina Fornell, processledare innovation, AllAgeHub.

Vi har mycket att lära oss och byggandet av innovationsdelen i samverkansplattformen AllAgeHub går ut på att hitta sätt att lyckas utveckla och implementera innovationer tillsammans – akademi, näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor.

Med utmaningar menar vi glappet mellan vad samhället erbjuder och människor, oavsett funktionsvariation och ålder, behöver för att leva självständiga och trygga liv. Utmaningarna ska vara fria från lösningar, utgå från användaren och vara öppna för nya insikter och möjligheter.

Det var viktigt att på workshopparna få en bredd av perspektiv som blev synliggjorda. Deltagarna var indelade i grupper med en mix av personer från olika organisationer. Varje grupp fick strukturerat arbeta sig fram till en utmaningsfråga, detta för att förstå vem som berörs av utmaningen, vilka faktorer som formar den och vad som styrker att det är rätt utmaning. Respektive grupp fick sedan skapa en poster och pitcha sin utmaning i syfte att hålla användaren i fokus och formulera ett tydligt budskap.

 

Prioriterade utmaningar

De prioriterade utmaningarna som kommuner och användare identifierade tillsammans under workshopparna ringas in i sex fokusområden:

  • Tillgänglig information
  • Tillgänglig kommunikation
  • Tillgängliga samhällsfunktioner
  • Behovsanpassade lösningar
  • Delaktighet i samhället
  • Digital tillgänglighet

 

Nästa steg i innovationsprocessen? Läs mer på www.allagehub.se/innovationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Prenumerera på nyhetsbrevet för innovationsprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2017-12-07 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund