Heldag kring de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom – 7 februari 2018

Save the date! Den 7 februari 2018 arrangerar GR på uppdrag av Västra Götalandsregionen och de övriga tre kommunalförbunden en heldag med fokus på de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Den nationella riktlinjen Vård och omsorg vid demenssjukdom ger rekommendationer om åtgärder vid vård och omsorg vid demenssjukdom. Rekommendationerna gäller utredning och uppföljning, multiprofessionellt arbete, stödinsatser, läkemedelsbehandling och utbildning.

Riktlinjerna innehåller också bedömningar av de ekonomiska och organisatoriska konsekvenserna av några av rekommendationerna samt indikatorer för uppföljning.

När: Heldag den 7 februari 2018
Var: Centralt i Göteborg
Målgrupp: Förtroendevalda och chefer


• Socialstyrelsen presenterar de nationella riktlinjerna.
• Beata Terzis, sakkunnig inom demens och kvalitetsutvecklare på Frösunda Omsorg AB,  leg. psykolog, dr. disputerad vid Karolinska institutet inom området kognition och demens, talar om bemötandeperspektivet.
• GAP-analys för Västra Götalandsregionen och kommunerna samt en regional vägledning.

Mer information, program samt anmälan kommer efter sommaren.

 

 

Senast uppdaterad: 2018-03-02 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund