Heldag om de nya nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende

Den 11 oktober arrangeras en länsgemensam spridningskonferens för medarbetare, chefer samt förtroendevalda inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, kriminalvård och idéburna organisationer.

Socialstyrelsen gav under 2015 ut nya riktlinjer för missbruks- och beroendeområdet, ­vilka ersatte de tidigare från 2007. Riktlinjerna utgör ett stöd för en evidensbaserad praktik och ger vägledning för verksamheter som möter personer med missbruk, beroende.

De nationella riktlinjerna är gemensamma för socialtjänsten och hälso- och sjukvården och har ett tydligt samverkansfokus. Det delade huvudmanna­skapet innebär ett gemensamt ansvarstagande, vilket ställer krav på samverkan. Som ett uttryck för detta arrangeras en länsgemensam spridningskonferens i Västra Götaland.


Arrangörer

Konferensen planeras i samverkan mellan Länsstyrelsen i Västra ­Götalands län, länets fyra kommunalförbund, Västra Götalandsregionen, Kriminalvården, CERA/Göteborgs ­universitet och Brukarrådet i Västra Götaland.


Vill du veta mer?

  1. Inbjudan & anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2018-11-23 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund