Hitta rätt – för ensamkommande ungdomar

Ett pedagogiskt material för ensamkommande ungdomar som handlar om praktiskt vardagsliv, samhälls­orientering och personlig utveckling men också ett verktyg för boendepersonal och socialsekreterare som jobbar med ungdomarna för att säkra kvaliteten på arbetet. Det är Hitta rätt.

Den 19-20 januari samlas 80 personer i Göteborg från hela Sverige som arbetar med ensamkommande ungdomar, för att lära sig mer om Hitta rätt och hur man kan använda sig av det.

- Vår förhoppning med dagarna är att fler kommuner och verksamheter ska börja använda sig av Hitta rätt för att ge ensamkommande ungdomar en bra start i sitt nya land, och också att man kopplar ihop sig och samarbetar över landet för en lyckad integration, säger Sandra Goll-Rasmussen Nielsen, projektledare, GR.

Hitta rätt-materialet består av en pärm, en handledning och från januari 2016 även en webbutbildning. Pärmen innehåller ungefär 100 arbetsblad uppdelade på sex områden – hälsa, utbildning, identitet och utveckling, familj och relationer, socialt samspel och klara sig själv. Handledningen är ett stöd för boendepersonal och socialsekreterare, och webbutbildningen lär ut vad Hitta rätt är och innehåller också en fördjupande del om att utbilda sina kollegor i Hitta rätt.

Hitta rätt togs fram i boenden för ensamkommande ungdomar i Göteborgs Stad när personalen såg ett behov av att kvalitetssäkra och systematisera arbetet med ungdomarna. Man ville skapa förutsättningar för en lyckad integration. Idag arbetar boenden och socialtjänst över hela landet med Hitta rätt och det finns kostnadsfritt på Länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända – www.informationsverige.selänk till annan webbplats.

 

Kontakt: Sandra Goll-Rasmussen Nielsen

Nationell spridning av Hitta rätt och framtagande av webbutbildningen har skett i samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund, Social resursförvaltning Göteborgs Stad och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Senast uppdaterad: 2016-01-14 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund