Hur skapar vi ett inkluderande samhälle?

Den 23 november anordnades ett seminarium inom European Week of Regions and Cities 2016 (Open Days) med fokus på Urban Poverty.

Sverige och Europa har idag en ökad inflyttning av personer från andra kulturer och länder. Med gemensamma och relevanta insatser kan vi tillsammans bidra till allas etablering i arbetslivet och inkludering i samhället.


Inspiration och praktiska exempel

Under ett halvdagsseminarium belystes arbetet som behövs och till viss del redan sker på lokal och regional nivå för att skapa ett inkluderande samhälle. Deltagarna fick lyssna på inspirerande talare och ta del av praktiska exempel på EU-finansierade projekt, allt med syfte att skapa dialog och inspirera till idéer för gemensamt utvecklingsarbete inom Göteborgsregionen.

Eftermiddagen inleddes av Helena Söderbäck, förbundsdirektör på Göteborgsregionens kommunalförbund och Gunilla Bökmark, chef för internationella avdelningen i Göteborgs Stad där vikten av samverkan lyftes fram.

Därefter fick deltagarna lyssna till Linda Karlsson, projektledare inom integration och arbetsmarknadsfrågor och Lisa Ström, regionutvecklare och projektledare, båda anställda på Göteborgsregionens kommunalförbund. De berättade om hur regionen arbetar med integrationsfrågor och hur vi bör fundera över de sociala aspekterna i samhällsplanering för att skapa inkludering och jämlikhet ur många perspektiv.

Caroline Eriksson från Göteborg European Office delade med sig av de senaste initiativen på EU-nivå för att öka den sociala inkluderingen och därefter fick deltagarna, i två olika valbara och parallella seminarier lyssna till två projekt med syfte att öka inkludering och integration, både i samhället och på arbetsmarknaden. Linda Harju från Sjuhärads samordningsförbund berättade om det TLN finansierade projektet SPACE som arbetar med att få ut unga arbetslösa på praktik i Europa och Charlotte Gimfalk berättade om det avslutade pilotprojektet Integration genom film. En lyckad satsning finansierad av region Halland där SFI i Falkenberg var testpilot.

Om arrangemanget

Seminariet anordnades i samverkan mellan Göteborgsregionens kommunalförbund och Göteborgs Stad som en gemensam aktivitet inom ramen för EU-överenskommelsen mellan organisationerna. Målgruppen var deltagare ur EU-nätverket i Göteborgs Stad och EU-nätverket i Göteborgsregionens kommunalförbund. Medbjudna var även andra yrkesgrupper inom kommunerna som kunde se ett intresse av att delta vilket resulterade i att personer som arbetar med integration, kultur, samhällsutveckling med mera fick möjlighet att ta del av eftermiddagen.


Dokumentation från dagen

Deltagarna hade möjlighet att ställa frågor och komma med inspel under dagen och är du intresserad och vill veta mer så titta gärna på presentationerna och dokumentationen från dagen:

  1. InbjudanPDF
  2. En sammanfattning av dagenPDF

Föreläsarnas presentationer:

  1. Helena Söderbäck: InledningPDF
  2. Linda Karlsson: Hur arbetar vi med integration i Göteborgsregionen?PDF
  3. Lisa Ström: Hur integrerar vi sociala aspekter i samhällsplanering och samhällsbyggnad?PDF
  4. Caroline Eriksson: Vilka initiativ tas på EU-nivå för att öka den sociala inkluderingen i Europa?PDF
  5. Linda Harju: Projekt SPACE – Utlandspraktik – rehabilitering med raketbränslePDF
  6. Charlotte Gimfalk: Projekt Integration genom filmPDF


Kontaktperson på GR: Joanna Larsson

Senast uppdaterad: 2016-11-25 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund