Interaktiv arena för samarbeten inom tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknik

GR-projektet AllAgeHub startar en digital anslagstavla; Samarbete sökes. Här kan du som chef eller medarbetare i en kommun, företagsrepresentant, forskare, student eller samhällsinvånare hitta rätt kontakter för just er idé, produkt eller projekt inom välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer.

AllAgeHub vill tillsammans med kommun, näringsliv, akademi och civilsamhället skapa en interaktiv yta för samarbeten inom tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknik.

Hur funkar det?
Skicka in en annons där du beskriver vad det är du söker, det kan handla om en specifik kompetens, insyn i kommunverksamhet, forskarstöd eller kontakter i näringslivet. Detta är arenan där samarbeten som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv kan starta.

Din annons publiceras så snart när den granskats av AllAgeHubs webbadministratör och anses vara inom ramarna för AllAgeHub.


Kontaktperson på GR:
Carolina Fornell

Senast uppdaterad: 2018-03-01 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund