IPS – Individual Placement and Support

En tvådagarsutbildning för dig som möter personer med psykisk ohälsa som behöver extra stöd för att få ett arbete.

IPS är en evidensbaserad form av Supported Employment skapad för personer med psykisk ohälsa. I vetenskapliga utvärderingar har IPS visat de bästa resultaten i jämförelse med andra stödformer.

Utbildningen innehåller teori, metodik, verktyg och ger kunskap om IPS-metoden på forsknings- och praktikernivå.

Grundläggande för kursdagarna är principerna i IPS och hur man lägger upp sitt metodarbete utifrån dessa och Programtrohetsskalan:

1. Lämpligheten baseras på klientens vilja att arbeta
2. Klientens egna preferenser, intressen och val är viktiga och styr processen
3. Konsultation och vägledning i ekonomi och försörjning erbjuds till alla
4. Vanligt lönearbete är målet
5. IPS är en integrerad del i det psykiatriska arbetet (teamarbete)
6. Sökandet efter arbete inleds snabbt
7. Jobbcoachen bygger relationer med företag och arbetsplatser
8. Individuellt anpassat stöd utan tidsbegränsning

Dessa principer är grundblock i metoden och man använder sig av alla principer och programtrohetsskalan under hela processen.

Under kursdagarna ges möjlighet att prova de manualer IPS-metodiken utgår ifrån och grundar sin evidens på. Utbildningen innehåller även historik, evidens, forskning och erfarenheter såväl nationellt som internationellt.


Datum

Den 10–11 maj 2016 kl 09–16.


Målgrupp

Enhetschefer och handläggare inom arbetsmarknadsenheten, LSS, personal inom daglig sysselsättning. Arbetsförmedling, försäkringskassan samt övriga som möter personer med psykisk ohälsa som behöver extra stöd för att få ett arbete.


Vill du veta mer?

  1. Inbjudan & anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2018-11-23 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund