Jobbar du inom för- och grundskola eller fritidshemsverksamhet? Gå en utbildning med Sveriges första professor i interkulturell pedagogik!

Välkommen till en interaktiv utbildningsdag med fokus på utmaningar, dilemman och möjligheter.

Stöter du ibland på utmaningar i relation till barnens föräldrar som kan handla om olikheter utifrån kulturell bakgrund eller religionstillhörighet?

GR bjuder in till utbildningsdagar ledda av Pirjo Lahdenperä, Sveriges första professor i interkulturell pedagogik.

Interkulturell föräldrasamverkan inom för- och grundskola (15 oktober)

Att bemöta olika vårdnadshavare och förstå deras tänkande om barnuppfostran samt (för-)skolans roll i samhället och för de enskilda familjens liv är viktigt för (för-)skolans pedagogiska arbete och kvalitet.

Dagens leds av Pirjo Lahdenperä, professor i pedagogik vid Mälardalens högskola. Hon är Sveriges första professor i interkulturell pedagogik och har stor vana av att leda utbildningar och workshops, både nationellt och internationellt.

MÅLGRUPP
Du som arbetar inom förskolan eller grundskolans lägre årgångar.


Interkulturell kompetens och föräldrasamverkan i fritidshemsverksamhet (16 oktober)

Den ökade mångfalden i samhället medför att personalen i fritidshem dagligen möter elever och vårdnadshavare med skiftande kulturella bakgrunder. Detta ställer höga krav på personalens interkulturella kompetens samt förmåga att bemöta olika vårdnadshavare.

Hur kan du som medarbetare på fritidshem utveckla din interkulturella kompetens?

Dagens leds av Pirjo Lahdenperä, professor i pedagogik vid Mälardalens högskola. Hon är Sveriges första professor i interkulturell pedagogik och har stor vana av att leda utbildningar och workshops, både nationellt och internationellt.

MÅLGRUPP
Du som arbetar på fritidshem.

Senast uppdaterad: 2019-06-14 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund