"Kommunerna måste ta frågan på stort allvar"

En ny rapport med statistik över årets fyra första månader visar bland annat att sjukfrånvaron är fortsatt hög bland GR-kommunernas medarbetare.

Anders Pettersson. Bild: Anna Sigvardsson.

Rapporten innehåller ett antal nyckeltal som rör personalhälsa. Nyckeltalen är sådana som bedöms intressanta ur ett arbetsgivarperspektiv och som kan ha samband med arbetsmiljö, hälsa och ohälsa, både i en enskild kommun och kommungemensamt.


"Kommunerna måste ta frågan på stort allvar"

Initiativet till rapporten kommer från GR:s personalchefsnätverk. En av deltagarna i nätverket är Anders Pettersson, personalchef i Härryda kommun. Såhär reflekterar han över resultaten i rapporten:

– Sjukfrånvaron är fortsatt hög bland GR-kommunernas medarbetare. Under årets första fyra månader har sjukfrånvaron ökat i alla kommuner. Även om den brukar vara högre i början av året är det illa att den inte vänt nedåt i någon kommun när man ser till den senaste 12-månadersperioden. Nivåerna är alldeles för höga även när det gäller personalomsättningen. Läget är såpass allvarligt att kommunerna måste ta frågan på stort allvar och hitta strategier för att minska sjukfrånvaron och personalomsättningen.

Grund för ett kunskapsbaserat förändringsarbete

Att skapa en god arbetsmiljö handlar om att förebygga ohälsa, men också om att arbeta aktivt med de faktorer som kan främja hälsa, så kallade friskfaktorer. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att det finns kunskap om vad som är effektiva metoder att arbeta med.

Förhoppningen är att denna och tidigare nyckeltalsrapporter ska kunna ligga till grund för erfarenhetsutbyte och ett kunskapsbaserat förändringsarbete.


HälsoGReppet

Ett exempel på vad GR-kommunerna gör gemensamt inom det här området är ESF-projektet HälsoGReppet. Det övergripande målet för HälsoGReppet är att stärka individers ställning på arbetsmarknaden genom att förhindra sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa.


Ladda ner

  1. Nyckeltal Personalhälsa 2017 – kortraport för tertial 1PDF


Rapporter från tidigare år hittar du här.

Senast uppdaterad: 2017-06-29 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund