Kommuner utbyter idéer och erfarenheter på GR:s ”Mötesplatser”

Mötesplats IFO samlar omkring 300 personer och även våra mötesplatser för Funktionshinder och Äldreomsorg är populära. Tanken med konceptet Mötesplats är att medarbetare och chefer i våra kommuner ska träffas och lära av varandra.
- Det ger kraft i att träffa andra som arbetar med liknande saker, säger Robert Rydquist från Stenungsunds kommun.

Mingel på förra årets Mötesplats IFO.

Mingel på förra årets Mötesplats IFO.

Idén till Mötesplats IFO kom från IFO-chefsnätverket för 17 år sedan. De önskade ett forum för erfarenhetsutbyte för verksamheterna inom individ- och familjeomsorg (IFO). Det resulterade i Mötesplats IFO, som hade syftet just att anställda inom individ- och familjeomsorgen i GR:s 13 medlemskommuner skulle få möjlighet att träffas och lära av varandras erfarenheter. Sedan några år tillbaka finns även Mötesplats Funktionshinder som arrangeras ungefär vartannat år, och Mötesplats Äldreomsorg som har arrangerats några gånger.
– Mötesplatserna ger oss en möjlighet att jämföra oss med andra och inspireras av andra. Det ger en omvärldsbevakning och inspiration till hur vi kan utveckla oss, säger Robert Rydquist, verksamhetschef IFO och Biståndsenheten i Stenungsunds kommun.

Seminarier och utställningar

En ”Mötesplats” sker i form av en konferens som pågår en eller två dagar. Medarbetare och chefer i verksamheterna möts och får lyssna till varandras erfarenheter. Det är verksamheterna själva som visar upp sig och lär av varandra, genom att presentera projekt, arbetssätt och lösningar på vardagsnära problem i seminarier och utställningar. Dagen syftar till att dela med sig av kunskap och erfarenheter, att inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv samt att stärka yrkesrollen.

Juan Navas Garcia är chef för Individ- och familjeavdelningen i Tjörns kommun och han ser flera ”nyttor” med mötesplatserna. Dels själva innehållet som ger kunskap och inspiration, men också att de goda exemplen från kommunerna lyfts fram. Lika viktigt är det kollegiala utbytet, alltså att medarbetarna får träffa kollegor och utbyta erfarenheter.
– Mötesplatserna innehåller föreläsningar som ger inspiration, till exempel i år när det var en föreläsning om motivation. Sen är det ju föreläsningar om forskning eller annat som ligger inom vårt område. Det kan vara kunskap som gör att man lyfter blicken och ser att ”så kan man göra, säger han.

Lärorikt att presentera sitt arbete

De som föreläser är till största delen verksamheterna själva. Och att presentera för andra är lärorikt i sig, menar Robert Rydquist.
–I år hade vi två verksamheter som var med och presenterade. Att förbereda sin presentation, fundera över vad andra kan tänkas fråga och öva på att berätta om hur vi arbetar – det är utvecklande för oss också. Och de medarbetare som presenterade är inte vana vid det så de fick också en boost av att göra detta, säger Robert Rydquist.

Men får Mötesplatserna någon effekt för kommunerna efteråt? Ja, menar både Juan och Robert.
– Det händer hela tiden att man efteråt tar kontakt med andra kommuner och bokar studiebesök eller skickar material till varandra eller har kontakt på något sätt, berättar Juan.
– Till exempel förra året fick vi med oss mycket från Mölndals presentation ”Är det okej att köra i diket?” (Handlade om digitalisering av ekonomiskt bistånd). Det gav oss extra skjuts i vårt arbete att bereda frågan hos oss, säger Robert.

Robert Rydquist, verksamhetschef IFO och Biståndsenheten i Stenungsunds kommun.

Robert Rydquist

Juan Navas Garcia, chef för Individ- och familjeavdelningen i Tjörns kommun.

Juan Navas Garcia

Läs en färsk konferensrapport från senaste Mötesplats IFO som arrangerades 14 november.
Nästa mötesplats är Mötesplats Funktionshinder 26–27 mars 2020.

Vill du veta mer om hur GR arbetar med Mötesplatskonceptet? Kontakta Nicholas Singleton,
gruppchef Kompetens och verksamhetsutveckling, nicholas.singleton@goteborgsregionen.se

Senast uppdaterad: 2019-11-21 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund